VMNB sites

Van Meer Naar Beter

Van Meer Naar Beter

Bevolkingsdaling is een ontwikkeling die voor héél Nederland steeds dichterbij komt. Deze krimp is een daling van het aantal inwoners in een bepaalde plek of regio.
Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling wil een actieve aanpak bevorderen van de gevolgen van bevolkingsdaling.
Leerlingendaling

Leerlingendaling in het onderwijs

In het handboek onderwijs staat beschreven hoe om te gaan met verschillende dilemma's en keuzes voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Eén loket, van en voor Noord-Nederland, om kennis over demografische veranderingen samen te brengen, te delen en te ontwikkelen.
Zeeuws Kennisnetwerk Bevolkingsontwikkeling

Zeeuws Kennisnetwerk Bevolkingsontwikkeling

Ontwikkelingen in de provincie Zeeland met als doel het op peil houden van de leefbaarheid in gebieden met deze bevolkingsontwikkeling.