71 publicaties

Publicaties

Alle publicaties

Titel Publicatiedatum Auteurs Thema
Grenseffectenrapportage 2016 2016
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
Civic action and urban shrinkage: Exploring the link 2016 Maja Ročak, Gert-Jan Hospers, Nol Reverda
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
De Antistad - Pionier van kleiner groeien 2016 Maurice Hermans
 • Wonen
 • Leefbaarheid
Eindrapport Symbios project 2016
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Neimed Krimpbericht: De opkomst van structurele bevolkingsdaling 2016 Wim Derks
 • Wonen
 • Mobiliteit
Neimed Krimpbericht: Is bevolkingskrimp negatief voor welvaart en werkloosheid? 2016 Wim Derks
 • Wonen
 • Werken
Neimed Krimpbericht: Structurele daling aantal huishoudens begonnen 2015 Wim Derks
 • Wonen
Neimed Krimplezing 2015: Nieuw Vocabulaire 2015 Wolfgang Kil, Nol Reverda, Maurice Hermans, Wim Didderen
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Randland - Themanummer Rooilijn 2015 Sabine Meier, Nol Reverda, Dick van der Wouw
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Rapport 'Koers houden! Van groei via krimp naar bloei' 2015 Wim Deetman, Frans Weekers
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid

Pagina's