39 publicaties voor Werken

Publicaties

Thema Werken Het thema ‘Werken’ omvat alle blogs die kennis en ontwikkelingen rond arbeidsmarkt en werkgelegenheid in krimpgebieden als belangrijkste kernpunt hebben.

Alle publicaties

Titel Publicatiedatum Auteurs Thema
Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience 2017 Cristina Martinez, Tamara Weyman, Jouke van Dijk (eds.), Frank Cörvers e.a.
 • Werken
Notitie naar aanleiding van workshop ‘Human Capital and Regional Development’ 2017 Frank Cörvers, Inge Hooijen
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg 2017 Julia Cramwinckel, stagiair-onderzoeker
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
Neimed Krimplezing 2016: REALLABOR 2017 Nol Reverda, Nicole Maurer, Maurice Hermans
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Rapport 'Regionale verschillen geduid' 2017 Radboud Engbersen, Matthijs Uyterlinde
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Defining dreams: Young mothers’ agency in constructions of space 2017 Marijke Sniekers
 • Wonen
 • Werken
 • Leefbaarheid
Neimed Jaarrapportage 2016 2017
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
Arbeidsmarktbeleid voor oudere werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland 2016 Frank Cörvers, Bert van Landeghem
 • Werken
 • Mobiliteit
Grenseffectenrapportage 2016 2016
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
Civic action and urban shrinkage: Exploring the link 2016 Maja Ročak, Gert-Jan Hospers, Nol Reverda
 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid

Pagina's