Richtlijnen voor de participatie van bewoners van sociale huurwoningen in de energietransitie

2020 - Astrid Offermans (MSI-Maastricht University), Maja Ročak (Neimed)

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onderzoek uitgevoerd door MSI (UM) en Neimed en gebaseerd op onderzoek in de Auroraflat in Heerlen (Wonen Limburg)

Richtlijnen voor de participatie van bewoners van sociale huurwoningen in de energietransitie

Voor wie?

Deze richtlijnen kunnen gebruikt worden door woningcorporaties in samenwerking met provincies en gemeenten.

Waarom?

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het terugdringen van broeikasgassen. Ambitieuze doelstellingen moeten behaald zijn in 2050. Deze uitdaging wordt deels bewerkstelligd door inzet op energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energiebronnen. Via bewustwording en subsidies proberen overheden huiseigenaren ertoe te bewegen in duurzame energie te investeren. Maar dit is niet genoeg om de energiedoelen te behalen. Woningcorporaties hebben een grote woningvoorraad en kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Investeren in duurzamere energie heeft echter impact op de bewoners van de betreffende woningen. Deze richtlijnen beogen dan ook antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe kunnen bewoners van sociale huurwoningen worden meegenomen in de energietransitie?

Rapport

Het rapport met de uitgebreide versie van de richtlijnen bestaat uit richtlijnen met specifieke aanbevelingen (stappenplan) en beleidsaanbevelingen. Het rapport vindt u rechts op deze pagina onder ‘publicatie informatie’.

Waaier

Een beknopte versie van de richtlijnen is uitgegeven in de vorm van een waaier. De beknopte versie kunt u hier downloaden.

Naar publicatie overzicht