Randland - Themanummer Rooilijn

2015 - Sabine Meier, Nol Reverda, Dick van der Wouw

Sabine Meier, Dick van der Wouw en Nol Reverda schreven het artikel 'Randland' in het gelijknamige themanummer van Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. Het themanummer verscheen november jl.

Randland - Themanummer Rooilijn

Nederland is een land met twee gezichten: dat van de Randstad en dat van het Randland. Het eerste gezicht is dominant aanwezig, het tweede wordt minder opgemerkt. De dominantie van de Randstad op het gebied van economie, politiek, cultuur en sociale diversiteit impliceert dat het omliggende gebied slechts lijdzaam volgt wat in de Randstad gebeurt: volgregio's kortom, met de Randstad als motor. In het Nederlandse Randland vinden echter ook ontwikkelingen plaats die innovaties teweeg kunnen brengen. Welke alternatieve beschrijving is er om de eigen dynamiek van randlandlijke gebieden te typeren? Wat kenmerkt de dynamiek in Randland Limburg, Groningen en Zeeland?

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Naast wetenschappelijk directeur Nol Reverda, schreven ook andere Neimed professionals artikelen voor het Randland themanummer:

  • 'Het aantrekken van kenniswerkers in een krimpgebied', door Inge Hooijen en Frank Cörvers
  • 'Jonge vrouwen en stadsvernieuwing in Heerlen', door Marijke Sniekers en Maja Ročak
  • 'Pleidooi voor een cultuur van Terugbouw' door Maurice Hermans

Bron: Rooilijn, Themanummer Randland, jg.48, nr.4, 2015.

Naar publicatie overzicht