Op zoek naar de Euregio-factor

2018 - Nicole Curvers, Laura Willems

Welke aanknopingspunten kunnen worden gevonden in de Euregio Maas-Rijn die mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidssituatie in (Zuid-)Limburg?

Op zoek naar de Euregio-factor

Naast een literatuur- en dataonderzoek is voor het rapport een groot aantal stakeholders geraadpleegd op het terrein van de gezondheid(szorg), gezondheidsstatistiek, historie, cultuur en sociologie, waaronder Nol Reverda (Neimed).

Meer informatie is te vinden op de website  van GGDZL.

Het rapport kunt u inzien middels de knop 'downloaden' rechts op deze pagina.

Naar publicatie overzicht