Neimed Krimplezing 2017: Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad

2018 - Nol Reverda, Maurice Hermans, Wim Didderen e.a.

Publicatie 'Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad' naar aanleiding van de 9e Neimed Krimplezing, 2017.

Neimed Krimplezing 2017: Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad

De publicatie is een weergave van de presentaties die tijdens de Krimplezing zijn gehouden.

In het hoofdstuk 'Brief aan Heerlen' een oproep van Nol Reverda aan Heerlen voor meer ruimte voor de ontwikkeling van 'stedelijkheid' en een vaste plek voor breed debat over de (gewenste) ontwikkeling van de stad.

Samen met de brief vormt het hoofdstuk 'Agenda Antistad. Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad' (Maurice Hermans) de hoofdmoot in de publicatie. In zijn lezing 'Degrowth: een agenda voor de Antistad' verlegt Hermans als vervolg op 'De Antistad' de blik meer naar voren, naar de toekomst.

De publicatie is aanvullend voorzien van een selectie van recente blogbijdragen van de Neimed website die raken aan het thema van deze lezing.

Een pdf versie van de publicatie vindt u onder de knop 'downloaden'. Tevens bestaat de mogelijkheid een hardcopy exemplaar te bestellen. Zie voor meer informatie rechts op deze pagina.

Naar publicatie overzicht