Wijkmonitor

In het kader van de ontwikkeling van een buurt/wijk/dorp/stad-scan voor krimpgebieden is heeft Neimed een ‘wijkmonitor’ ontwikkeld in opdracht van de Zuyd Hogeschool en Parkstad Limburg. De monitor geeft antwoord op wat er in een buurt aanwezig is (voorzieningen), hoe mensen hun omgeving beleven (leefbaarheidonderzoek) en hoe men zelf denkt bij te dragen aan de omgeving (actief burgerschap) en bestaat derhalve uit een combinatie van: 

  •  Inventarisatie voorzieningen
  • Belevingsonderzoek bij burgers
  • Preferentieonderzoek bij burgers
  • De monitor is gedigitaliseerd en kan eenvoudig gebruikt worden.

Naar onderzoek overzicht