Vakmensen opleiden in tijden van Corona

In 2019 waren er meer dan 21.000 erkende leerbedrijven voor mbo-studenten in Limburg[1]. Erkende leerbedrijven zijn belangrijk voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt. Studenten leren hun vaardigheden in de praktijk in te zetten, en het bedrijfsleven draagt bij aan het afleveren van voldoende mbo-gediplomeerden om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen.

In deze huidige tijd zijn veel stages van mbo-studenten gestopt, ondanks dat het overheidsbeleid is dat deze zo veel mogelijk voortgezet kunnen worden. Een gevolg hiervan is dat mbo-ers langer over hun opleiding gaan doen, omdat ze de stages op een later moment moeten inhalen. Hierdoor komen er minder mbo-gediplomeerden op de Limburgse arbeidsmarkt. Daarnaast zullen als gevolg van de verwachte economische krimp waarschijnlijk ook diverse leerbedrijven de recessie niet overleven.

Wat zijn de gevolgen hiervan op korte en langere termijn voor de arbeidsmarkt in Limburg? Het UWV verwacht dat Limburgse schoolverlaters het de komende tijd, mede als gevolg van de verwachte recessie, lastig gaan krijgen om aan de slag te komen. Margot Felix, programmamanager van CoP deelt deze verwachting. De druk op opleiden zal volgens haar toenemen. Volgens de programmamanager is het belangrijk dat bedrijven de lange termijnfocus houden. Hierbij kan het CoP, een samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven, ondersteunen: “De principes van CoP, communities of practice waarin initieel en post-initieel onderwijs elkaar in de praktijk aanvullen, transformeren die “tijdelijke” opleidingsdruk naar meer focus op de lange termijnvraag; naar werknemers die mee kunnen blijven bewegen met toekomstige veranderingen. In die zin verbindt CoP deelnemende organisaties met mens en omgeving.”  Blijven investeren in Human Capital is ook in deze tijd van groot belang.

[1]https://arbeidsmarktinzicht.nl/leerbedrijven-in-limburg

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

afbeelding: http://zamensterk.nl/leerwerkbedrijf-van-het-jaar/

Naar onderzoek overzicht