Talentontwikkeling in Limburg

In vrijwel alle sectoren van de economie is de aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers van groot belang voor de concurrentiekracht van de organisatie. De rol van het menselijk kapitaal is, met name in kennisintensieve organisaties, belangrijker dan ooit. Dr. Jol Stoffers, wetenschappelijk directeur van Neimed en lector Employability van Zuyd Hogeschool, zegt hierover: “Talentontwikkeling is de motor van de huidige kenniseconomie en op alle niveaus onmisbaar voor de hedendaagse medewerker”.

Zonder het verbeteren en verbreden van de expertise van een medewerker zal deze niet zijn of haar volledige potentieel kunnen benutten; noch voor zichzelf, noch voor de organisatie waar de persoon werkzaam is. Ontwikkelen van talent is van groot belang voor innovatie en samenwerking in een organisatie. Uit onderzoek blijkt dat het ‘leren op de werkplek’ nog veel belangrijker is dan het volgen van trainingen. Uiteraard is er bereidheid nodig bij medewerkers om te investeren in leren en zich persoonlijk verder te ontwikkelen, zowel in hun eigen belang als in het belang van de organisatie. Echter het vergt ook een investering van de organisatie.

De hoge score op talentontwikkeling heeft te maken met de mogelijkheden die medewerkers in het kader van hun werk worden geboden. Het belang van uitdagende functies met voldoende afwisseling en verantwoordelijkheid wordt daarmee onder de Limburgse werkgevers breed onderkend. Daarnaast staat bij talentontwikkeling het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op de werkvloer centraal. Met goede mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen medewerkers voldoende uitdaging en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

Naar onderzoek overzicht