Prognoses

Progneff is de overkoepelende term voor Etil’s bevolkingsprognoses en effectenramingen. Deze prognoses geven inzichten in de toekomstige bevolkingsontwikkeling (krimp) en de daaraan verbonden sociaal-economische effecten op provinciaal, regionaal, gemeentelijk en kern-, wijk- of buurtniveau. Progneff is beschikbaar voor alle gemeenten in heel Nederland. Op deze website worden slechts de resultaten van de prognoses voor de provincie Limburg gepresenteerd.

Ga naar de prognoses