Investeren in Limburgse kennisbasis

De huidige veranderende samenleving en de kenniseconomie verlangen steeds meer van organisaties. Van belang is dat organisaties in staat zijn de kennisbasis effectief aan te wenden en nieuwe kennis te combineren met reeds bestaande kennis. Bij investeren in de kennisbasis van de organisatie gaat het vooral om de bereidheid te investeren in de kennisontwikkeling van de medewerkers. Door het mogelijk maken van leren, trainingen en opleidingen neemt de motivatie en betrokkenheid van medewerkers toe, evenals hun kennis. Met als gevolg een groei in mogelijkheden voor organisaties.

Als we kijken naar de verschillende manieren waarop organisaties kunnen investeren in hun kennisbasis dan vallen enkele zaken op. Veel Limburgse werkgevers geven aan dat hun medewerkers grondig worden getraind in het gebruik van nieuwe apparatuur, software of procedures. Voornamelijk in de industrie (3,63) en commerciële dienstverlening (3,59) worden medewerkers hierin getraind. De niet-commerciële dienstverlening scoort daarentegen significant lager (3,16).

Maar liefst 90% van de werkgevers beoordeelt de mate waarin zij dergelijke trainingen aanbieden aan hun medewerkers als gemiddeld tot zeer sterk. Slechts 10% van de werkgevers geeft aan dat het aanbod van trainingen op het gebied van nieuwe apparatuur, software of procedures zwak is. Dr. Jol Stoffers, wetenschappelijk directeur Neimed en lector Employability van Zuyd Hogeschool zegt hierover: “Ontwikkeling van medewerkers zou ook moeten gaan over ‘leren te leren’, kennis delen en uitwisselen, verzamelen en ordenen van informatie”.

Naar onderzoek overzicht