Internationale projecten

Internationale projecten met inbreng vanuit Neimed, enkele voorbeelden:

1. DART = Declining, Ageing and Regional Transformation

 

DART is een interregprojectwaarin Europese partners ervaringen met de demografische veranderingen in hun regio hebben uitgewisseld. DART bestond uit 13 regio’s uit 11 Europese landen die allen te maken hebben met krimp en vergrijzing. Zij werkten samen aan een benchmark-onderzoek en probeerden voor demografische problemen goede oplossingen te formuleren en te vertalen naar elkaars regio’s. Het netwerk had een interregsubsidiegekregen in 2009 die liep tot eind 2012. De thema’s waarin de partners  voorbeelden uit hun eigen regio verzamelden waren economie, onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten. Deze voorbeeldprojecten werden aan elkaar gepresenteerd en de partners besproken hoe deze projecten toepasbaar zijn in elkaars regio’s. Het doel van DART was om politieke aanbevelingen te presenteren voor de belangrijke regionale en Europese spelers. Daarbij wilde DART ook maatschappelijke en politieke bewustwording bevorderen van regio’s die kampen met krimp en vergrijzing. NEIMED heeft actief bijgedragen aan DART met presentaties (Jan Merks en Maja Rocak), data voor Indicatorenstudie en final report en een paper over sociale gevolgen van krimp (Maja Rocak). Voor meer informatie zie www.dart-project.eu.


2. SYMBIOS

NEIMED is a member of the Symbios cooperation network coordinated by Galicia, Spain.  The network consists of a number of Universities, regional governments, regional public agencies, ONGs and professional organizations. It is established with ESF funding in order to exchange and analyse experiences, approaches and methodologies focused on how to tackle the socio-territorial exclusion as an effect of demographic change, mainly in rural and peripheral areas. This analysis will conclude on a proposal to incorporate and improve Public Policies with regard to the abovementioned territories.  

At the same time the project will be taken as an opportunity to promote technical forums and networking, focussed on exploring, identifying and modelling, with public support, strategic planning, community based experiences and entrepreneurship in excluded territories.Summarizing, Symbios Project will explore the relation between demographic crisis and social end territorial exclusion; it will identify innovative experiences which make a difference in terms of social inclusion, job creation and services delivering in the affected territories.

Furthermore, Symbios will produce criteria to improve the welfare services planning, and, in addition, the required innovation in order to ensure quality services within the vulnerable territories. All those are key elements to a smart, sustainable and inclusive  territorial design. Symbios started in June 2013 and will continue until mid 2015.
NEIMED contributes to this network with knowledge and expertise. For more information, see www.proxectosymbios.eu/en/