Heerlen Ex-stad

Maurice Hermans

Heerlen Ex- stad

 Maurice Hermans stelt in het onderzoek Heerlen ex-stad dat Heerlen dankzij de veranderingen die zich de afgelopen eeuw voltrokken een sterk adaptief vermogen heeft ontwikkeld. Ondanks dat Heerlen in demografische zin krimpt weet het blijkbaar, getuige ook de Culturele Lente, een dynamiek aan de dag te leggen die moeilijk te rijmen is met het concept van de krimpende stad. Blijkbaar heeft de stad transformatie omarmt als haar identiteit.

Welke lessen zijn hieruit te halen voor een land dat meer en meer te maken krijgt met demografische verandering? Als krimp uitnodigt tot stilstand en bezinning, welke drijfveren beweegt de stad Heerlen om frontaal voor verandering te kiezen? En, nu we constateren dat het concept krimp geen recht doet aan de ontwikkeling die zich in Heerlen voltrekt, welke alternatieve concepten zijn voorhanden om daar duiding aan te geven? 

Naar onderzoek overzicht