Euregionale arbeidsmobiliteit

In 2016 staken er zo’n twintigduizend werknemers dagelijks de grens over van België of Duitsland naar Limburg. Meer dan 40% van die pendelaars heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft ervoor gekozen om in Limburg te werken en in een buurland te wonen. Betaalbare woningen blijkt de belangrijkste reden te zijn om in Duitsland of België te gaan wonen.

Afbeelding: Inkomende grenspendel uit buurlanden, naar regio, 2016

Gezien nagenoeg de hele Limburgse arbeidsmarkt aan België en Duitsland grenst, kan gesteld worden dat hoewel de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit het hoogste is van Nederland, deze toch relatief laag is ten opzichte van wat mogelijk is gezien het aantal banen op redelijke afstand van de grens. Door de landsgrens wordt een groot deel van de potentiële arbeidsmarkt buitengesloten door zowel werkzoekenden als werkgevers (Cörvers, 2017).

Landelijke en regionale instituties, zoals wet- en regelgeving, beïnvloeden de mate waarin mensen bereid zijn de grens over te steken voor wonen of werken. Niet alleen belasting- en sociale zekerheidsverschillen en taal- en cultuurverschillen bij sollicitaties en werving, onzekerheden rondom de diploma-erkenning spelen een rol (Cörvers, 2019), maar ook praktische zaken als niet aansluitende ov-verbindingen.

Open grenzen en beter op elkaar aansluitend beleid zijn gunstig voor de Euregio, mits de banen over de grens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de werknemers. Daarnaast is de Euregio gebaat bij een betere informatievoorziening, zodat werkgevers en werknemers aan weerszijden van de grens elkaar sneller vinden. Indien blijkt dat de vaardigheden van werknemers nog onvoldoende aansluiten bij de beschikbare functies over de grens, kan ingezet worden op omscholing en aanpassing van beroepsopleidingen (arbeidsmarktinzicht.nl, 2020).

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar onderzoek overzicht