Digitale vaardigheden en gebruik van technologie in de zorg

Technologische ontwikkelingen gaan snel, en al helemaal in deze huidige crisistijd. Waar eerder geavanceerde technologie werd ingezet om het tekort aan zorgmedewerkers en de toenemende vraag naar zorg op te vangen, wordt technologie tegenwoordig [zie I] ingezet om nog zorg, op afstand, te kunnen leveren.

Bij het gebruik van technologie in de zorg kan gedacht worden aan het elektronisch patiëntendossier, roostersoftware, maar ook beeldbellen en andere e-health-toepassingen. Ook zijn er als gevolg van Covid-19 allerlei nieuwe initiatieven.

Hoewel urgentie vanzelfsprekend een belangrijke trigger is om nieuwe technologieën in te zetten, is het niet de enige trigger. Tom Brandsma, Jol Stoffers en Ilse Schrijver deden een onderzoek naar factoren die het gebruik van technologie in de ouderenzorg beïnvloeden. Het onderzoek werd uitgevoerd bij twee zorgorganisaties in de ouderenzorg in het zuiden van het land.

Er blijken drie factoren van invloed:

  1. Het huidige gebruik van technologie in het werk: als iemand al met technologie werkt, dan is de kans groot dat degene ook nieuwe technologie accepteert.
  2. De verwachting van medewerkers dat de technologie helpt bij het beter uitvoeren van werk: een positieve verwachting zorgt dat de medewerker eerder de nieuwe technologie wil proberen. Zo zorgt bijvoorbeeld het gebruik van een camera ’s nachts ervoor dat de cliënt niet wakker wordt van de nachtronde.
  3. De verwachting dat de technologie makkelijk te gebruiken is: Als een tablet met een patiëntendossier bijna intuïtief te gebruiken is, wordt deze eerder gebruikt, dan wanneer er allerlei ingewikkelde codes ingevoerd moeten worden.
  4. Sociale druk: als iedereen in de zorgomgeving al gebruik maakt van de technologie, dan gaat de zorgmedewerker er eerder gebruik van maken, dan wanneer hij de eerste is.

Op dit moment doen veel zorgmedewerkers in de ambulante en ouderenzorg ervaring op met digitale vormen van zorg bieden. Hierbij is de constatering dat fysieke vormen van zorg erg belangrijk zijn, omdat het naast verbale en visuele informatie ook veel non-verbale en andere niet tastbare informatie oplevert. We zien echter ook voordelen van digitale zorg, zoals geen reistijden, sneller knopen doorhakken. Na de intelligente lockdown als gevolg van Covid-19 is “het zaak een goede mix te vinden tussen digitaal en fysiek. Waarbij de verworven digitale vaardigheden adequaat ingezet kunnen worden”, aldus Jol Stoffers.

[I] https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar onderzoek overzicht