De impact van bijstand op de employability

De CBS cijfers laten vanaf 2013 een daling zien in het aantal mensen met een uitkering in Limburg. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat deze cijfers in 2018 en 2019 verder zijn gedaald.

Afbeelding 1: bron https://arbeidsmarktinzicht.nl/sociale-zekerheid-in-limburg

Belangrijk is om mensen zo veel mogelijk uit de uitkering te houden, want eenmaal in een uitkering is het niet eenvoudig om weer aan de slag te komen. Dit komt, omdat het hebben van een uitkering invloed heeft op meerdere dimensies van employability. Zo is de bijstand van invloed op de dimensie ‘occupational expertise’. Doordat mensen met een uitkering geen of minder scholing krijgen, lopen ze eerder achter qua beroepskennis en -vaardigheid ten opzichte van mensen die werken. Daarnaast heeft het hebben van een uitkering invloed op de dimensie ‘balance’: de balans tussen werk en privé. Zo blijkt langdurig een uitkering ontvangen negatief van invloed op deze balans. Het gebrek aan loopbaanperspectief en het bijna ‘tegen beter weten in’ vasthouden aan de kans op werk vergroot de kans op een burn-out.

De huidige tijd, waarin mensen elkaar minder zien of spreken en geen vrijwilligerswerk kunnen doen, vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt alleen maar meer. Volgens KIS vergroot de coronacrisis de problemen van mensen in een kwetsbare positie.

Om goed uit de crisis te komen, zullen we nu al moeten nadenken over oplossingen. Actoren op de arbeidsmarkt, zoals provincie, gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen zullen de komende periode hun inspanningen op het gebied van arbeidsmarktbeleid moeten doorzetten. Ook zullen nieuwe maatregelen getroffen moeten worden. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn:

  • Stimuleer mensen die nu in een uitkeringssituatie belanden om scholing te volgen. Bied hiertoe mogelijkheden en pas eventueel regelgeving aan.
  • Stimuleer mensen om de transitie te maken naar een ander bedrijf, of een andere sector waar (nog) wel werk is. Op dit moment loopt er een experiment om intersectorale mobiliteit te bevorderen.
  • Ga in gesprek met werkgevers over stages, zodat jongeren hun opleidingen kunnen afmaken.
  • Zorg dat er contact is met zzp’ers en andere flexwerkers. Monitor hun situatie en bied ook hen scholingsmogelijkheden.

In Limburg zijn al veel krachtige samenwerkingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Belangrijk is dat kennis gedeeld wordt tussen samenwerkingsverbanden en arbeidsmarktregio’s. Door kennis te delen over oplossingsrichtingen, kunnen arbeidsmarktactoren leren en profiteren van elkaars inzichten en aanpak.

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar onderzoek overzicht