Coronatijd & innovatief vermogen van Limburgse bedrijven

Een jaar geleden schreef Joop de Kraker in een blog: “Mislukken is hot. Je mislukkingen delen en vieren is zelfs superhip. Aloude wijsheden als ‘we leren met vallen en opstaan’ en ‘van je fouten leer je het meest’ glimmen weer als nieuw.” [zie I] Hij had het hierbij over het stadslab van Heerlen. Het doel van een stadslab is leren over nieuwe manieren van werken, van problemen aanpakken in de stad. Kortom: een goed stadslab leidt tot innovaties.

Limburgse bedrijven staan voor grote uitdagingen

Niet alleen gemeenten staan voor uitdagingen. Ook binnen bedrijven spelen diverse problemen en uitdagingen. Om deze aan te kunnen pakken is innovatief vermogen nodig. De noodzaak tot innovatief vermogen was altijd al aanwezig, maar met de Corona-crisis nog vele malen urgenter geworden.

Door medewerkers de ruimte te geven om met nieuwe dingen bezig te zijn, de mogelijkheid te geven om te falen en van hun mislukkingen te leren door er open over te kunnen praten met collega’s en leidinggevenden, ontstaat een innovatieve organisatiecultuur. In een dergelijke organisatiecultuur vertonen medewerkers meer innovatief werkgedrag, wat vervolgens weer kan leiden tot grote en kleine innovaties. Sturing van het gedrag van de medewerkers vindt plaats door een heldere visie en een transformationele stijl van leidinggeven (Stoffers, Van der Heijden & Schrijver, 2020).

Er zijn verschillende vormen van innovatie. We onderscheiden hier technologische innovaties en sociale innovaties. Technologische innovaties vergen vaak grotere investeringen. Dit kan lastig zijn voor het midden- en kleinbedrijf, waar niet altijd voldoende technologische kennis en financiële middelen voorhanden zijn. Samenwerken met anderen kan een oplossing zijn om wel toegang te krijgen tot de benodigde kennis en financiële middelen.

Coronacrisis leidt tot sociale innovatie bij Limburgse bedrijven

Sociale innovaties, waarbij het gaat over het vernieuwen of verbeteren van werkprocessen zijn meestal met minder middelen te realiseren. En leiden vaak ook tot nieuwe diensten. De Rabobank heeft diverse Limburgse ondernemers geïnterviewd die in deze huidige crisis gekomen zijn tot nieuwe producten en diensten.

Uit eerder onderzoek door het Lectoraat Employability naar sociale innovatie in Limburg is gebleken dat Limburgse bedrijven vooral investeren in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van hun medewerkers. Een investering die op dit moment goed van pas komt. Hierbij is het volgens Jol Stoffers “de uitdaging om juist te kijken naar de lange termijn. Hoe kunnen verworven digitale vaardigheden worden ingezet om na de crisis duurzaam met elkaar te werken aan een veerkrachtige regio?”

[I] https://www.neimed.nl/nl/blog/mislukken-mag-een-stadslab

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar onderzoek overzicht