"Wat doet Neimed eigenlijk?"

15 sep 2020

Een vraag die we vaak horen! Heel begrijpelijk, want wat betekent het om een kennisinstituut te zijn dat de sociaal-economische veerkracht bevordert van Limburg in een demografische transitie? Wat doe je dan precies? En voor wie?

Om te beginnen: Neimed is een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht. We hebben dus de krachten gebundeld van vrijwel het gehele hoger onderwijs- en onderzoeksveld in Limburg.

De projecten en onderzoeken van Neimed dragen bij aan het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over sociaaleconomische vraagstukken. Dat gaat over werk, geld, mobiliteit, leefbaarheid, het welzijn van inwoners, burgerparticipatie etc. We doen dit in een veranderende samenstelling van de Limburgse bevolking; we doen dit in en voor een regio die te maken heeft met vergrijzing, ontgroening en krimp. Het onderscheidende van Neimed is, dat wij juist kijken naar wat wél kan in deze context. Welke mogelijkheden bieden deze ontwikkelingen? Hoe ervaren inwoners ‘krimp’ in hun dagelijks leven? Welke ideeën komen er voor leeggevallen ruimte in een buurt, als je buurtbewoners de touwtjes in handen geeft? Wat is de behoefte van jongeren in een stadscentrum dat leger en leger raakt en hoe kunnen we helpen met het starten van deze initiatieven?

Op deze vragen proberen we met inwoners, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven antwoord te vinden. Door te experimenteren, en daarvan te leren. Alle projecten die we doen, onderzoeken we tegelijkertijd. Of, zoals we dat zeggen: “we leren, omdat we onderzoeken wat we doen terwijl we dat doen.”

Het team van Neimed bestaat uit een diverse club mensen; we werken met onderzoekers, uitvoerders, Brookers, schrijvers, projectmanagers, communicatiemedewerkers enzovoorts! Onze teamleden proberen kennis en praktijk bij elkaar te brengen, en daarbij gebruik te maken van het (grote) netwerk dat zij samen hebben.

Meer weten over wat wij doen? Neem dan contact op met Linda Frints via linda.frints@neimed.nl

Naar nieuws overzicht