Vergrijzing vraagt om meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid

1 sep 2020

Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening in Limburg zal de vraag naar zorg toenemen. Hierdoor zal ook de vraag naar zorgprofessionals toenemen. Tegelijkertijd vraagt vergrijzing om meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Vergrijzing

Kijkend naar de bevolkingsopbouw in Limburg, dan valt op dat Limburg relatief veel ouderen en weinig jongeren heeft. Zuid- en Midden-Limburg behoren zelfs tot de meest vergrijsde regio’s van Nederland. Oudere mensen hebben meer gezondheidsklachten dan jongeren. Een gevolg hiervan is dat in de toekomst er meer Limburgers zullen zijn met chronische aandoeningen zoals artrose, nek- en rugklachten en diabetes.
De naar verwachting toenemende gezondheidsklachten leiden tot een toenemende druk op de zorg en een toenemende vraag naar zorgprofessionals. Aan deze vraag zal als gevolg van de ontgroening minder makkelijk kunnen worden voldaan. Zorginnovaties zullen moeten leiden tot nieuwe werkwijzen en daarmee de druk op de zorgprofessionals moeten verlagen (
Brandsma, Stoffers & Schrijver, 2020).

Ontgroening

De ontgroening zorgt ervoor dat er minder jongeren zijn die de arbeidsmarkt betreden. Dit maakt de noodzaak van het optimaal gebruiken van het arbeidspotentieel groter (Commissie Borstlap, 2020). Op dit moment hebben jongeren veel moeite met het behouden en vinden van een baan als gevolg van de coronacrisis. Hoewel de coronacrisis vast ook op langere termijn een grote invloed zal hebben op de arbeidsmarkt, is de verwachting dat er over een paar jaar wederom sprake zal zijn van krapte op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid

Veel bedrijven hebben op dit moment moeite met het hoofd boven water houden, ondanks alle steunmaatregelen. Toch is het ook nu belangrijk om niet alleen te kijken naar de korte termijn, maar ook naar de lange(re) termijn. Op de langere termijn zullen bedrijven als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt niet aan de vraag kunnen voldoen en dus minder hard groeien als zij wensen. Om het tekort aan arbeidskrachten te bestrijden is het voor het bedrijfsleven interessant om te kijken naar de leeftijdsgroep 45-67-jarigen. Deze groep is op dit moment de grootste groep werkenden, terwijl dit ook de groep is waar het ziekteverzuim het hoogste is.

Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kan deze grote groep werkenden lang(er) aan het werk blijven, waardoor de gewenste economische groei niet langer belemmerd wordt. Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op de mate waarin men zijn/haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren (Van Vuuren & Marcelissen, 2013). Vooral maatregelen om de vakbekwaamheid te verbeteren, zoals scholing, taakverbreding en functieroulatie draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid.  

De Provincie kan een rol spelen in de verdere bewustwording van burgers en organisaties dat investeringen in vitaliteit ook in deze tijd de moeite waard zijn.

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar nieuws overzicht