Taskforce BEST: Limburg na corona

15 okt 2020

In het rapport 'Limburg na corona' van de Taskforce BEST staat Neimed genoemd in de rij van nationale en regionale kennisinstituten als CPB, CBS, SCP, ROA en ITEM. De wens is toe te werken naar een permanente informatievoorziening die ten dienste staat van de hele regio, en ook over de grenzen heen kijkt.

Er is tevens verwezen naar het onderzoek van Neimed-onderzoeker Maja Ročak, waarin wordt aanbevolen burgers veel meer te betrekken bij het aanpakken van de bevolkingskrimp.

Het rapport lezen? Zie: https://www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/limburg-corona/

 

Naar nieuws overzicht