Studenten Zuyd ondersteunen burgerinitiatieven

1 feb 2019
  • Wonen
  • Leefbaarheid

De conferentie burgerinitiatieven Gebrookerbos op 23 november jl. vormden voor tien studenten van Zuyd Hogeschool de aftrap voor hun minor Vital Communities. Aan de minor namen studenten deel van de faculteiten: ergotherapie, facility management en social work.

Twee teams hebben zich vervolgens acht weken lang gebogen over twee thema’s: het werven en engageren van vrijwilligers bij de burgerinitiatieven en het vergroten van de betrokkenheid van de buurt bij de initiatieven.

Op vrijdag 25 januari presenteerden de studenten hun eindadviezen. Via een workshop werden de leden van zeven burgerinitiatieven wegwijs gemaakt in een methode om vrijwilligersprofielen te beschrijven en gericht vrijwilligers te zoeken.

Tevens werd een folder met praktische tips en adviezen gepresenteerd. Deze tips zijn geïnventariseerd na een creatieve sessie ‘brainwriting’.

Zowel de studenten als de burgerinitiatieven waren erg tevreden over het werkproces en de resultaten. Afgesproken is dat de methode en de adviezen uitgebreider aan bod zullen komen tijdens een workshop van de Gebrookerbos Academie die dit voorjaar wordt georganiseerd.

Naar nieuws overzicht