Samenwerking noodzakelijk bij transitie naar circulaire economie

14 jul 2020

Een transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk om een goede concurrentiepositie voor Limburg te kunnen realiseren. De Provincie investeert sterk in de regio Chemelot om de komende decennia toonaangevend te worden op het gebied van duurzaamheid en recycling.

Bij een circulaire economie worden grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt in de verschillende schakels van de productieketens. Circulaire business modellen blijken alle drie kenmerken gemeenschappelijk te hebben. Ten eerste is er binnen de grondstofketen geen afval. Daarnaast is er een verschuiving van producten naar diensten. Met name voor dit kenmerk lijkt het enthousiasme onder consumenten toe te nemen. Gebruik van goederen wordt in toenemende mate als belangrijker gezien dan bezit. Tot slot worden de functionaliteiten van producten en grondstoffen beter benut. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de deelplatformen die het mogelijk maken dat producten intensiever worden gebruikt.

De toenemende aandacht voor circulaire economie heeft gevolgen voor de vraag naar arbeid en de fysieke omgeving.

Binnen een circulaire economie worden mensen niet meer ‘opgebruikt’, maar duurzaam ingezet, meer aandacht voor vitaliteit en Leven Lang Leren ligt dan voor de hand. Ook verandert de circulaire economie de vraag naar arbeid: er zullen andere competenties gevraagd worden. Hiermee heeft de circulaire economie dus ook invloed op het onderwijs.

De fysieke omgeving wordt op verschillende manieren beïnvloed als er meer aandacht is voor de circulaire economie. Deze invloed speelt zich af op verschillende schaalniveaus: op bedrijventerreinen, in stedelijke gebieden en in landelijke gebieden. Daarnaast heeft een circulaire economie invloed op transport en logistiek via veranderende vervoerpatronen.

Om de voordelen, zoals een verminderde druk op het milieu, een betere concurrentiepositie, economische groei en nieuwe banen te realiseren is samenwerking tussen Limburgse organisaties noodzakelijk. Alleen dan kan meervoudige waarde-creatie tussen organisaties ontstaan. Bij meervoudige waarde-creatie is niet alleen sprake van een toename van financieel kapitaal, maar ook van productiekapitaal, intellectueel kapitaal, human capital, sociaal kapitaal en natuurlijk kapitaal.

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar nieuws overzicht