Promotie Marijke Sniekers: Acknowledging the agency of young mothers

16 jan 2020

Op woensdag 8 januari verdedigde Marijke Sniekers succesvol haar proefschrift ‘Acknowledging the agency of young mothers: A qualitative study into youth, motherhood, and socioeconomic independence’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Fotograaf: Olaf van HoeselMarijke Sniekers, onderzoeker bij Neimed, en als docent en onderzoeker werkzaam aan Zuyd Hogeschool, onderzocht het alledaagse leven in Parkstad Limburg, waarbij zij inzoomt op jonge moeders. Daarbij hanteert zij het begrip agency, ofwel de wijze waarop de jonge moeders in hun dagelijks leven laveren tussen de regels, verwachtingen en normen op school, op hun werk, in hun familie, vriendengroep of buurt.

Ondanks stereotyperingen over jonge moeders en moeilijkheden die jonge moeders ervaren, toont Sniekers de verantwoordelijkheid van jonge moeders als zorgzame moeders, betrokken medewerkers en gemotiveerde studenten, die kinderopvang regelen met (groot)ouders en vrienden wanneer ze werken of studeren. Hun agency is geworteld in hun dagelijks leven als bijvoorbeeld moeders, studenten of werknemers. Dit wordt begrensd door een dominante moederschapsideologie die botst met normen omtrent economische onafhankelijkheid, en door onderwijs- en arbeidsstructuren die de combinatie van moederschap en werk of studie bemoeilijken. Dat jonge moeders zich onttrekken aan onderwijs of werk komt vaak voort uit een institutioneel gebrek aan voorzieningen ten behoeve van hun moederschap en uit een verantwoordelijkheid en sterke betrokkenheid bij hun kinderen.

Voor sociale professionals geeft dit het belang aan van onbevooroordeeld luisteren in de eigen omgeving van cliënten naar hun ervaringen en percepties. Dit betekent dat ze niet alleen op individueel niveau ondersteuning dienen te bieden, maar dat het ook nodig is om structurele institutionele barrières te slechten en (vaak botsende) normen te doorbreken.

Naar nieuws overzicht