Neimed presenteert de ‘Complete Incomplete Atlas’

6 sep 2019
  • Wonen
  • Werken
  • Mobiliteit
  • Leefbaarheid

Neimed presenteert de ‘Temporal itinerary to – and The accompanying complete incomplete atlas of – Cross-border marvels or astonishments of A(n) un/defined border region: Euregio Meuse-Rhine.’ De atlas combineert de inzichten en analyses van een onderzoeksproject genaamd Dear Euregio, geïnitieerd door Dear Hunter en uitgevoerd in de Euregio Maas-Rijn tussen 2015 en 2019.

Door cartopologie toe te passen, heeft Dear Hunter vijftien locaties in kaart gebracht in de Euregio Maas-Rijn. Op al deze vijftien locaties werden specifieke onderzoeksvragen toegepast. Deze leidden tot vijftien kaarten en/of atlassen, met inzichten en aanbevelingen op maat over de verschillende (ruimtelijke) onderwerpen. De specificiteit en het tijdgebonden karakter van de kaarten betekent automatisch dat de atlas als geheel nooit als zodanig volledig kan zijn. Het moet eerder worden beschouwd als een document dat een dialoog bevordert en dat, meer dan elke andere atlas, een diepgaand en gedetailleerd inzicht biedt in een regio die constant in beweging is.

De ‘Complete Incomplete Atlas’ neemt de verzamelde inzichten op vijftien locaties als basis en gaat dieper in op thema's die in meer of mindere mate op alle locaties aanwezig zijn. Door de lokaal verzamelde empirische kennis van verschillende locaties te vergelijken, onthult het waardevolle inzichten. Overeenkomsten en verschillen op (het omgaan met) specifieke thema’s worden zichtbaar en raken soms de kern van de culturele verschillen die een grensoverschrijdende regio zoals de Euregio Maas-Rijn tot een rijk ecosysteem maken: vaak niet ondanks, maar vanwege de aanwezigheid van grenzen.

Dear Hunter is een praktijk van cartopologisch onderzoek en produceert alternatieve kaarten en atlassen door kwalitatief veldwerk.

Colofon

Deze atlas is ontwikkeld door Dear Hunter in het kader van het project ‘Dear Euregio en route’. Het wordt gefinancierd door het People to People-programma van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg V A-programma EMR. Extra financiering en hulp werden verstrekt door de volgende projectpartners: Stadsregio Parkstad Limburg (hoofdpartner), Provincie Limburg, Charlemagne Grenzregion, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Z33 en Neimed.


 

 

Naar nieuws overzicht