Neighborhood power in Euregio

9 okt 2018
  • Wonen
  • Leefbaarheid

Onder de titel N-POWER is met steun van Europese middelen een project gestart dat steden uit België, Duitsland en Nederland uitdaagt om buurtkracht te stimuleren en te ontwikkelen.

Zaaidag Gebrookerbos, foto: Juan ZuilhofN-POWER bestaat uit een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen elf partners, waarvan er acht actief zijn op het gebied van buurtontwikkeling en drie universitaire partners. Vanuit Nederland is de gemeente Heerlen aangesloten die samen met Open Universiteit en Neimed de methode Gebrookerbos ontwikkeld heeft. Zuyd Hogeschool zorgt daarbij voor de methodische trainingen.

N-POWER heeft primair ten doel innovatief buurtontwikkelingsbeleid te ondersteunen. Het stelt steden in de Euregio Maas-Rijn (EMR) in staat om hun ‘uitgesloten’ wijken en inwoners op een creatieve, inclusieve en duurzame manier te laten integreren. Dit heeft naar verwachting vele positieve effecten: het terugdringen van de ongelijkheid tussen wijken; economische revitalisatie van achterstandswijken door het creëren van nieuwe lokale activiteiten en banen; bijdragen aan de sociale ontwikkeling van wijken door middel van community learning, sociale integratie, sociale cohesie en gezamenlijke voorzieningen.

Naar nieuws overzicht