Marijke Sniekers bij L1 programma De Stemming

10 mrt 2020

Op zondag 8 maart, internationale vrouwendag, was Neimed onderzoeker dr. Marijke Sniekers te gast bij L1 radioprogramma De Stemming. Ze ging in gesprek met Simone Knops, jeugdconsulente bij het expertiseteam van gemeente Heerlen, die vertelde over het Jonge Ouders Project (JOP).

Marijke Sniekers sprak over haar onderzoek naar het leven van jonge moeders. Op de vraag of er een verband is tussen een zogenaamde achterstandswijk of gemarginaliseerde regio zoals Parkstad Limburg en jong moederschap, gaf ze aan dat er geen eenduidige verklaring en oorzakelijk verband is.

Simone Knops benoemde dat er relatief veel jonge moeders wonen in Heerlen in vergelijking met andere steden in Nederland. Het gesprek ging verder over de krachten van jonge moeders en de laagdrempelige, integrale ondersteuning die het JOP biedt aan jonge moeders. Vaak ervaren jonge moeders stigmatisering en problemen omdat de maatschappij en instituties niet berekend zijn op jong ouderschap. Gebrek aan zwangerschapsverlof en bevallingsverlof op scholen is hier een voorbeeld van. Is er nog werk aan de winkel? Jazeker, regelgeving aanpassen en vooroordelen achterwege laten.

Het gesprek kunt u terugluisteren via L1 website: https://l1.nl/de-stemming-8-maart-2020-155713/ (geluidsfragment ‘Het leven van jonge moeders’).

Naar nieuws overzicht