Jol Stoffers benoemd tot bijzonder hoogleraar Employability

23 aug 2019
  • Werken

Jol Stoffers is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. De bijzondere leerstoel is ingesteld door Zuyd Hogeschool, waar Stoffers sinds 2015 de functie bekleedt van lector Employability.

Stoffers, die tot bijzonder hoogleraar is benoemd door het College van bestuur van de Open Universiteit, zal beide posities combineren. Het doel van de leerstoel is om kennis te ontwikkelen over de vraag hoe werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen op de regionale arbeidsmarkt optimaal kunnen bijdragen aan employability van (potentiële) werknemers. Employability gaat over de inzetbaarheid en positie van deze werknemers op de arbeidsmarkt. Employability in de context van een innovatieve en lerende regio.

Prof. dr. Jol Stoffers: “De economie en de regionale arbeidsmarkt zijn drastisch aan het veranderen. Door verdergaande technologische ontwikkeling en digitalisering worden er telkens weer nieuwe competenties en kwalificaties van werknemers gevraagd.” Vanuit beleidsmatig en onderzoeksperspectief is er de laatste decennia in toenemende mate aandacht voor het onderwerp employability van (potentiële) werknemers. Belangrijke reden hiervoor is dat ‘employabele’ werknemers ‒ mensen met adequate competenties en kwalificaties ‒ direct bijdragen aan het succes van organisaties en daarmee aan een innovatieve en lerende regio.

Prof. dr. Jol Stoffers vormt samen met Maja Ročak de wetenschappelijke directie van Neimed.

Naar nieuws overzicht