ITEM rapport over verhoging lage BTW-tarief

10 jul 2018
  • Wonen
  • Werken

In het regeerakkoord is de intentie vastgelegd om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%. Door deze verhoging komt dit tarief in Nederland hoger te liggen dan het laagste btw-tarief in België en het lage tarief in Duitsland. Wat betekent deze aangekondigde btw-verhoging voor Nederlandse grensregio’s? In het onlangs verschenen rapport van ITEM, ‘Verkenning van grenseffecten van verhoging lage btw-tarief’ worden de mogelijke effecten op de prijzen, de omzet en de werkgelegenheid in de grensregio’s besproken aan de hand van een literatuurverkenning en een analyse van zelf verzamelde gegevens. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. dr. Frank Cörvers en Kars van Oosterhout MSc. Frank Cörvers is bijzonder hoogleraar van de Neimed leerstoel.

Meer informatie of downloaden van het rapport via de website van Universiteit Maastricht.

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) is een initiatief van Universiteit Maastricht, Neimed, Zuyd Hogeschool, Gemeente Maastricht, Euregio Maas-Rijn en Provincie Limburg.

Naar nieuws overzicht