Hoe kunnen bewoners van sociale huurwoningen worden meegenomen in de energietransitie?

7 feb 2020

Klimaatverandering en de opwarming van onze aarde zijn duurzaamheidsuitdagingen die de politieke en maatschappelijke gemoederen momenteel flink bezighouden. Er wordt vaak vanuit gegaan dat woningeigenaren zélf initiatief nemen en zélf een energietransitie in gang zetten. In de praktijk blijkt dit echter lastig, vooral wanneer we te maken hebben met kwetsbare groepen in de samenleving, of mensen met een kleinere beurs. Strategisch gezien kan het daarom handig zijn om ook te kijken naar mogelijkheden voor verduurzaming van huurwoningen van woningcorporaties.

In opdracht van Provincie Limburg deden MSI (UM) en Neimed onderzoek naar: Hoe kunnen bewoners van (sociale) huurwoningen worden meegenomen in de energietransitie?

De resultaten zijn te lezen in het rapport ‘Richtlijnen voor de participatie van bewoners van sociale huurwoningen in de energietransitie’. Dit rapport bestaat uit de uitgebreide versie van de richtlijnen met specifieke aanbevelingen (stappenplan) en beleidsaanbevelingen. Daarnaast is een beknopte versie uitgegeven in de vorm van een waaier.

Het eindrapport en de beknopte versie (waaier) vindt u rechts op deze pagina onder 'documenten'.

Naar nieuws overzicht