Hoe de latente functie van werk te behouden

13 okt 2020

Werken kent twee functies (Schaufali,1990): de manifeste en latente functie. Onder de manifeste functie van werk wordt het verwerven van een inkomen verstaan. De latente functie van werk zijn de meer psychologische aspecten van werk, zoals sociale contacten, regelmaat, sociale status, identiteit, het hebben van een doel en het opdoen en op peil houden van vaardigheden. Met het verlies van een baan wordt er dus meer verloren dan alleen een inkomen.

Het verlies van de manifeste en latente functies van werk, maar ook al de dreiging van verlies, heeft een negatief effect op de psychologische gezondheid (Koster & Gesthuizen, 2019). Zo baseren mensen hun uitgaven op het inkomen dat ze krijgen uit werk. Verlies van werk, en daarmee van inkomen, maakt het moeilijker, zo niet onmogelijk om de financiële lasten te dragen. Angst voor de gevolgen, bijvoorbeeld het moeten aangaan van een lening, veroorzaakt stress. Ook het verlies van de latente functies van werk hebben een negatief effect op de psychologische gezondheid. Zo gaan sociale contacten vanuit de werksituatie verloren. Daarnaast is het door gebrek aan financiële middelen moeilijker om deel te nemen aan formele en informele sociale activiteiten. Mensen kunnen zich schamen voor hun werkloosheid en zich om die reden terugtrekken uit sociale verbanden, maar ook buitensluiten om dezelfde reden komt voor.

Vrijwilligerswerk lijkt een snelle oplossing om nieuwe sociale verbanden te realiseren, indien er sprake is van langdurige werkloosheid. Toch blijkt dat vrijwilligerswerk de negatieve effecten van het niet verrichten van betaald werk niet wegneemt (WRR, 2020). Om de latente functie van werk te behouden, en de daarbij behorende positieve gevolgen voor de persoon in kwestie, is dus het behoud van werk, dan wel weer snel aan het werk te komen essentieel. Er dient dan ook ingezet te worden op nieuwe vormen van arbeidsmobiliteit om mensen aan het werk te houden of weer snel aan de slag te krijgen. Nieuwe vormen zijn bijvoorbeeld: collegiale uitleen van personeel; flexibele arbeidscommunities en het maken van overkoepelende personeelsplanningen (pwnet.nl, 2020).

Naar nieuws overzicht