Heerlen ontvangt City Boost van VSB-fonds

12 dec 2019
  • Wonen
  • Leefbaarheid

De stad Heerlen heeft van VSBfonds een bedrag van ruim drie ton per jaar gekregen voor hulp en ondersteuning aan initiatieven uit de stad. De bijdrage geldt in principe voor drie opeenvolgende jaren. Speciaal hiervoor wordt de nieuwe stichting ‘Samen Heerlen’ opgericht.

Neimed heeft, samen met het VSB-fonds en gemeente Heerlen, in de zomer een Stadslab voor één dag georganiseerd, waar input van ongeveer 60 deelnemers is opgehaald. De uitdaging was om op te halen waar de stad echt behoefte aan heeft. Daar kwam onder andere uit dat ondersteuning voor initiatieven gewenst is. Uit deze groep deelnemers is vervolgens een klankbordgroep gevormd, die het initiatief heeft aangedragen de Stichting ‘Samen Heerlen’ op te tuigen. Neimed heeft in de aanvraagprocedure het verhaal van de stad op papier gezet en zo, samen met de klankbordgroep en de gemeente Heerlen, vorm gegeven aan de aanvraag.

Het officiële persbericht vindt u hier: https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/heerlen-ontvangt-city-boost-van-vsbfonds.html

Naar nieuws overzicht