Goede vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg

11 sep 2018
  • Werken

De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg zijn tot 2022 over het algemeen nog beter dan voor Nederland als geheel. Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar van de Neimed Leerstoel ‘Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid’ aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan het ROA, heeft hier in het kader van het 4Limburg programma onderzoek naar gedaan. “De betere vooruitzichten hebben deels te maken met het feit dat er in Limburg relatief minder jongeren zijn die op de arbeidsmarkt instromen”, aldus Frank Cörvers.

Hoogopgeleiden hebben in Limburg betere arbeidsmarktperspectieven dan gemiddeld in Nederland door de hoge vervangingsvraag die ontstaat doordat veel Limburgse oudere werkende hoogopgeleiden met pensioen gaan. Ondanks dat de perspectieven op de middellange termijn goed zijn voor academici in Limburg, is nu de werkgelegenheidsgraad lager en de werkloosheid hoger dan gemiddeld in Nederland.

Gemiddeld over alle opleidingsniveaus heen wordt zowel in Noord-, Midden- als Zuid-Limburg de komende zes jaar een licht vraagoverschot verwacht. In Midden-Limburg zal het tekort aan arbeidskrachten naar verwachting het grootst zijn.

Beide publicaties vindt u onder 'Documenten' rechts op deze pagina.

Naar nieuws overzicht