Gebrookerbos en Stadslab Heerlen bij Dag van de Stad in Den Haag

24 okt 2019

Samen met bewoners de leefomgeving verbeteren en vergroenen: Landgraaf, Heerlen en Kerkrade presenteren projecten tijdens de Dag van de Stad.

De gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade zijn geselecteerd om een presentatie te geven tijdens het landelijke congres Dag van de Stad op maandag 28 oktober in World Forum Den Haag. In hun presentatie besteden zij aandacht aan verschillende initiatieven in Parkstad Limburg om samen met bewoners de leefomgeving te verbeteren en te vergroenen. Ook Gebrookerbos en Stadslab Heerlen, de mede door Neimed uitgevoerde IBA-projecten, worden gepresenteerd.

De presentatie van deze gemeenten gaat in op de manieren waarop in Parkstad Limburg wordt samengewerkt bij het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Dit wordt gedaan vanuit de behoefte van de inwoners: wat is er nodig en hoe kunnen we daar samen invulling aan geven? De projecten die aan de orde komen zijn: Ikgroenhet, Gebrookerbos, Stadslab Heerlen en Eygelshoven doet! In totaal gaat het om ongeveer 400 gerealiseerde en ondersteunde initiatieven (van inwoners).

Tijdens de derde Dag van de Stad met zo’n 2000 deelnemers worden diverse innovatieve projecten en ideeën over stadsontwikkeling in brede zin gepresenteerd. Dit jaar dienden 250 mensen en organisaties presentatie voorstellen in. Een jury maakte hieruit een keuze waaronder het gezamenlijke voorstel van de gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade.

Meer informatie over het congres: https://www.dedagvandestad.nl/

Naar nieuws overzicht