De invloed van de omgeving op de employability van Limburgers

10 jun 2020

De employability van een persoon is afhankelijk van zowel de vraag naar arbeid als de score op de vijf dimensies van employability [zie I]

Afbeelding: https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/50640Nu de vraag naar arbeid in Limburg als gevolg van de Corona-maatregelen vooral in de horecasector sterk afneemt, zullen Limburgers hun persoonlijke flexibiliteit moeten aanspreken om hierop in te spelen. Daarnaast zullen Limburgers zelf, maar ook overheden en werkgevers moeten gaan investeren in opleidingen, zodat de beroepsexpertise in andere sectoren, waar wel vraag naar arbeid is, toeneemt. Werknemers die ontslagen worden, kunnen hiervoor de transitievergoeding gebruiken. Voor werkgevers kan het gunstiger zijn nu vast na te denken over hoe mensen mobiel te maken richting ander werk, want de transitievergoedingen bij ontslag kosten soms meer geld dan beschikbaar is in deze tijd. Om intersectorale arbeidsmobiliteit te bevorderen is samenwerking tussen werkgevers noodzakelijk. De overheid kan hier een stimulerende rol bij vervullen.

[I] Van der Heijden et. al., 2018

Contactgegevens: Ilse Schrijver, projectmanager/onderzoeker,

 

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar nieuws overzicht