Crisis als gevolg van Corona: meerdere scenario’s onderzocht

2 jul 2020

Het corona-virus en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben gezorgd voor een economische crisis, waarvan de gevolgen nog jaren merkbaar zullen zijn. Etil en Panteia hebben deze gevolgen voor onder andere de Provincie Limburg doorgerekend en geanalyseerd. Lees hier de rapportage en/of bekijk het dashboard.

De conclusie van het onderzoek is dat er een kwalitatieve mismatch gaat ontstaan: tekorten aan personeel in enkele branches, terwijl er werkloosheid toeneemt in andere branches. Hierdoor kan er een tweedeling ontstaan in de maatschappij:

  • tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden
  • tussen werkenden en opgeleiden in de segmenten dienstverlening, economie/recht en journalistiek/gedrag maatschappij versus landbouw/natuurwetenschappen, techniek/ICT, zorg en onderwijs.

Etil & Panteia hebben meerdere scenario’s doorgerekend. In het basisscenario zal de werkloosheid oplopen naar 5% in 2025. Als er op grote schaal wordt gerobotiseerd en gedigitaliseerd, scenario 2, dan loopt de werkloosheid in Limburg, bij gelijkblijvend beleid, op naar 10%. Bij meer inzet op de energietransitie, scenario 3, komt de werkloosheid iets lager uit op 4,2 %.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om zowel aanbod- als vraaggericht arbeidsmarktbeleid, waarbij benadrukt wordt dat er veel aandacht moet zijn voor scholing en Leven Lang Ontwikkelen. Ook dient er ingezet te worden op Van werk naar Werk trajectenVerder onderzoek naar de gevolgen van de corona-crisis op de arbeidsmarkt en de woon- en leefomgeving van Limburgers is van groot belang.

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar nieuws overzicht