Corona zorgt voor een toenemende focus op de regio

17 sep 2020

We zitten er nog midden in, maar duidelijk is al dat de coronacrisis nog lange tijd zijn sporen zal nalaten op de Nederlandse maatschappij. Momenteel zien we een verandering in de vraag naar producten en diensten: sommige vraag neemt toe, en andere neemt sterk af. Hierdoor verandert ook de vraag naar arbeid. Werkzaamheden, zoals buurtwerk, veranderen, soms tijdelijk, en soms definitief, mede door de toenemende digitalisering (mt, 2020). Niet alleen de economie en de arbeidsmarkt verandert, ook politieke visies en institutioneel vertrouwen ondergaan als gevolg van de coronacrisis veranderingen (scp, 2020).

Duurzaamheid & regionalisatie

Churchill zei al ‘Never let a good crisis go to waste’. Toegepast op de huidige situatie wil dat zeggen dat gekeken dient te worden naar welke nieuwe kansen ontstaan. Binnen verschillende sectoren zijn de eerste kansen al zichtbaar. Zo zijn de verwachtingen in de horeca dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en lokale productieketens (Foodinspiration.com, 2020). De regionalisatie die in de horeca wordt verwacht, wordt tevens verwacht in de gezondheidszorg (supplyvalue.nl, 2020). En ook de logistieke sector bereidt zich voor op een toenemende focus op de regio (Mazars.nl, 2020).

De coronacrisis biedt niet alleen sectoren kansen om te veranderen en te vernieuwen. Ook de arbeidsmarkt zal blijvend veranderen en vernieuwen, kansen zullen zich voordoen. Zo biedt de toenemende digitalisering mensen kansen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen (arbeidsmarktinzicht, 2020), terwijl de focus op de regio de schaduwzijden van digitalisering op kan vangen (WRR, 2020). Om de kansen te kunnen pakken en er optimaal van te kunnen profiteren, en zo een veerkrachtige regio te realiseren, is blijvende samenwerking tussen de verschillende relevante actoren, zoals werkgevers, kennisinstituten, overheden, van essentieel belang.

Neimed, het Zuyd Lectoraat Employability, en arbeidsmarktinzicht.nl zijn kennispartners op het vlak van ‘Arbeidsmarkt en Employability’.

Naar nieuws overzicht