Bloemenactie Ridder Hoen Park

2 apr 2020

De coronacrisis treft ook bewonersinitiatieven Gebrookerbos in hun hart. Belangrijkste doel van de initiatieven is het leefbaarder maken van buurten door ontmoetingsplekken te creëren. Dat zit er dus even niet in. De brooker van Gebrookerbos komt echter allerlei alternatieve activiteiten tegen waaronder de bloemenactie van het Ridder Hoen Park.

Veel buurtbewoners en plantenzaken hebben afgelopen week bloemen en planten naar het park gebracht. De vrijwilligers van het Ridder Hoen Park hebben deze donaties aangeboden aan zorgcentrum de Pius in Hoensbroek. Het personeel gaat de bloemen en plantjes verdelen over alle bewoners / kamers. Ook de tuin rondom het zorgcentrum wordt voorzien van prachtig gekleurde plantjes.

De bloemenactie brengt wat kleur in het leven van deze groep die zwaar getroffen wordt door het eenzaamheidsvirus. Petje af voor dit initiatief! Zie ook: https://www.ridderhoenpark.nl/

Info over de bewonersinitiatieven Gebrookerbos: www.gebrookerbos.nl

Naar nieuws overzicht