Bijdrage Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor Stadslab Heerlen

3 dec 2019

Stadslab Heerlen heeft een subsidie van € 25.000 ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze bijdrage wordt gebruikt voor experimenten met nieuwe manieren om te laten zien wat in en rondom het Stadslab in Heerlen gebeurt. Engagementmarketing is hiervoor de basis.

Dat betekent geen push- en pull marketing, maar een aanpak vanuit de behoefte van de initiatiefnemers. Wat hebben zij nodig met betrekking tot communicatie, en hoe kan Stadslab Heerlen daarin ondersteunen? De Brooker speelt hierbij een rol als schakel tussen alle initiatiefnemers en stakeholders in het centrum. Het Stadslab heeft bijvoorbeeld (nog) geen website of informatiebalie, maar is wel per telefoon, Whatsapp, Facebook, e-mail etc. bereikbaar. En de Brooker is op de plekken waar het nodig is.

Stadslab Heerlen wordt in opdracht van gemeente Heerlen uitgevoerd door Neimed, het Sociaal-Economisch Kenniscentrum van de OU, UM en Zuyd.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Linda Frints.
E:
linda.frints@neimed.nl 
T: 06 4227 1288

Naar nieuws overzicht