Arbeidsmarkt: langere termijn gevolgen corona

9 sep 2020

Dat de Nederlandse economie in 2020 flink is geraakt door de coronacrisis zal weinigen zijn ontgaan. Ook in Zuid-Limburg werkt ruim één op de drie medewerkers in een zwaar getroffen sector, zoals horeca, uitzendwezen en detailhandel (UWV, 2020).

De gevolgen zullen ook op langere termijn merkbaar zijn, zelfs als het virus op korte termijn onder controle is. Corona, en de maatregelen rondom corona hebben onder andere gevolgen voor de (gerealiseerde) innovaties en investeringen in nagenoeg alle sectoren (CPB, 2020). Ook is er een stijging van de werkloosheid als gevolg van corona, waarbij het CPB verwacht dat deze pas na 5 jaar zal zijn teruggekeerd naar een structureel niveau.

Werkloosheid is vaak een tijdelijke toestand in de overgang van de ene baan naar de andere. Dit wordt ook wel frictiewerkloosheid genoemd. Er is sprake van langdurige werkloosheid als iemand langer dan een jaar werkloos is en op zoek naar een baan.

Langdurige werkloosheid heeft verschillende nadelige gevolgen, zowel voor het individu zelf, als voor de maatschappij. Zo gaat iemand die langdurig werkloos is er vaak in inkomen op achteruit. Zelfs als degene op een gegeven moment wel een baan vindt, wil dat niet zeggen dat het oude inkomensniveau weer behaald wordt. Ook maakt werkloosheid mensen ongelukkig, het leidt tot een sociaal isolement en eenzaamheid. Voor jongeren die als gevolg van corona een slechte start maken op de arbeidsmarkt kunnen de gevolgen ook nog lang in hun carrière merkbaar zijn (Wolbers, 2010).

Hoe langer iemand werkloos is, des te slechter de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Als gevolg van het niet gebruiken en niet verder ontwikkelen van vaardigheden, sluiten de vaardigheden en het niveau ervan, steeds minder goed aan op de gevraagde vaardigheden. Daarnaast gaan werkgevers ervan uit dat iemand die langdurig werkloos is een lagere productiviteit heeft (CPB, 2015), wat de kans op een baan verder verkleint.

Niet alleen voor het individu is werkloosheid nadelig, ook de maatschappij is gebaat bij een lage werkloosheid. De maatschappij draagt immers de kosten van de werkloosheid door hogere sociale zekerheidsuitgaven en lagere belastinginkomsten. Ook blijken werkenden minder gelukkig als de werkloosheid in een regio hoger is (CPB, 2015).

Intensief zoeken naar werk blijkt bij langdurige werkloosheid minder effectief te zijn dan het bezitten van gevraagde kennis en vaardigheden (Koen, 2013). Omscholing van en bijscholing voor langdurig werklozen blijkt belangrijker. Hierbij dient gekeken te worden naar de gevraagde kennis, vaardigheden en capaciteiten in de verschillende sectoren, de banenmarkt in een sector en de toekomstige ontwikkelingen op de banenmarkt in deze specifieke sector en functie-inhoud (PWC, z.d).

Aandacht voor en het stimuleren van employability en Leven Lang Leren is van essentieel belang om langdurige werkloosheid en de negatieve gevolgen daarvan voor individu en maatschappij te vermijden.

Meer lezen:

Naar nieuws overzicht