Neimed team

 

Jol Stoffers

Prof. dr. Jol Stoffers vormt samen met Maja Ročak de wetenschappelijke directie van Neimed. Jol Stoffers is wetenschappelijk directeur bij Neimed, lector aan Zuyd Hogeschool met de leeropdracht Employability, tevens bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ bij de Open Universiteit. Hij geeft leiding aan het lectoraat Employability en zijn onderzoek en publicaties richten zich op thema’s als arbeidsmarkt, employability en human resource management. Jol Stoffers is programmamanager van de Zuyd masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change, en research fellow bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de Universiteit Maastricht. Jol Stoffers promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij het Institute for Management Research op het thema employability en innovatievermogen. Voor meer informatie zie zijn persoonlijke website.

Maja Ročak

Dr. Maja Ročak vormt samen met Jol Stoffers de wetenschappelijke directie van Neimed. Maja Ročak is programmaleider onderzoek bij Neimed en als docent-onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie van de Academie voor Sociaal Werk. Zij deed haar promotieonderzoek naar stedelijke krimp en sociaal kapitaal bij de Radboud Universiteit, afdeling Geografie, Planologie en Milieu. Maja Ročak richt zich op onderzoek naar socio-culturele aspecten van stedelijke krimp. Focus on civil society en perspectief van dagelijks leven staan hierbij centraal. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan op het gebied van sociale duurzaamheid, actief burgerschap, sociaal kapitaal en demografische krimp, waaronder de internationale publicatie ‘Perspectives of Civil Society on Governance of Urban Shrinkage: The Cases of Heerlen (Netherlands) and Blaenau Gwent (Wales) compared’.

Linda Frints

Linda Frints is als manager projecten werkzaam bij Neimed. Dat betekent dat zij onder andere betrokken is bij Gebrookerbos, Stadslab Heerlen en het Europese SunSe-project. Veelzijdige en interdisciplinaire projecten: dat past bij haar achtergrond als Cultuurwetenschapper. Linda houdt zich inhoudelijk bezig met de veranderende rol tussen overheid en burger en sociaal ondernemerschap. Vanuit Neimed adviseert zij opdrachtgevers en samenwerkingspartners over nieuwe manieren van werken met burgers in een veranderende samenleving. Bij Neimed ontwikkelt ze voor Gebrookerbos en Stadslab Heerlen een methodiek voor Engagementmarketing. Verder is Linda een dag per week werkzaam bij Gemeente Gulpen-Wittem als Strategisch Adviseur rondom het Middengebied. Linda is van oorsprong subsidie- en fondsenwerver en houdt van netwerken. Daarom is zij ook het aanspreekpunt voor onze organisatie als het gaat om informatie en (nieuwe) projecten.

Frank Cörvers

Prof. dr. Frank Cörvers combineert de Neimed leerstoel ‘Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid’ aan Universiteit Maastricht met het onderzoeksprogramma ‘Menselijk kapitaal in de regio’ bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). Verder is hij lid van het managementteam van ROA en wetenschappelijk directeur bij de Maastricht University Graduate School of Business and Economics (GSBE). Tevens is hij aan Tilburg University werkzaam bij de leerstoel voor de Onderwijsarbeidsmarkt. Frank Cörvers heeft diverse publicaties op zijn naam staan waaronder arbeidsmarktanalyses en -ramingen voor Limburg en onderzoeksrapporten over internationale en binnenlandse migratie en het vestigingsgedrag in de Euregio, Limburg, en Caribisch Nederland. Hij is onder meer lid van de wetenschappelijke board van ITEM, de Expertgroep Sociale Demografie van het CBS en de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling.

Joop de Kraker

Prof. dr. ir. Joop de Kraker is hoogleraar Sustainability assessment aan Universiteit Maastricht en hoofddocent Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. Hij is opgeleid en gepromoveerd als ecoloog van de voedselproductie in Wageningen. Een groot deel van zijn onderzoek richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling. Daarbij gaat zijn interesse uit naar thema's als de baten en kosten van stadslandbouw en stadsgroen, en naar de rol van experimenteren en leren in stedelijke ontwikkeling. Sinds 2014 doet hij actie-onderzoek naar stadslabs, in samenwerking met de ‘stadslaboranten’. Zo heeft hij voor Neimed het ontwerp van Stadslab Heerlen begeleid en is ook nauw betrokken bij de implementatie daarvan.

Monique Mathissen

Monique Mathissen is werkzaam als medewerker secretariaat & administratie bij Neimed. Naast diverse ondersteunende werkzaamheden verzorgt ze de redactie van de Neimed website, jaarrapportages en is ze betrokken bij de drukwerkbegeleiding van publicaties. Haar interessegebieden zijn schrijven en redigeren. Na een opleiding tot secretaresse volgde Monique Mathissen de studie Nederlands, richting ‘communicatie en publiciteit’ aan de HKLS in Sittard.

Het secretariaat van Neimed is bereikbaar op dinsdag, donderdag en op vrijdagochtend: info@neimed.nl / tel. 045-5762095

Jos Reinders

Jos Reinders is sinds 2016 werkzaam als ‘brooker’ voor het netwerk burgerinitiatieven Gebrookerbos,  een gezamenlijk project van de Gemeente Heerlen, Open Universiteit en Neimed. Hij ondersteunt zelfstandige burgerinitiatieven en kleinschalig ondernemerschap zodat het gebied Heerlen-Noord groen, leefbaar en economisch aantrekkelijk blijft. De burgers hebben daarbij de lead. Jos Reinders zorgt voor verbindingen met de overheid, maatschappelijke organisaties en met de andere initiatieven in het netwerk. Hij heeft een historie als stafmedewerker van de welzijnsorganisaties Impuls in Kerkrade en Alcander in Heerlen. Naast zijn werk is Jos beeldend kunstenaar en oprichter van het kunstenaarsinitiatief Werkplaats K in Kerkrade-West. Ook is hij lid van het team Deel Je Verhaal in Heerlen. Contactgegevens: jos.reinders@neimed.nl / tel. 06-41135101

Samira Louali

Samira Louali is onderzoeker bij Neimed. Daarnaast is ze als docent-onderzoeker verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie van Zuyd Hogeschool. Zij behaalde in 2014 haar Master in Comparative European Social Studies aan de London Metropolitan University. Vanuit Neimed doet Samira Louali onderzoek naar het IBA-project Gebrookerbos (IBA staat voor Internationale Bau Austellung). In dit meerjarig experiment onderzoekt zij burgerinitiatieven en kleinschalig ondernemerschap in Heerlen-Noord. De focus in dit onderzoek is om inzicht te verwerven in (sociale) interventies, effectiviteit en overdraagbaarheid van Gebrookerbos als methode voor bottom-up gebiedsontwikkeling in krimpgebieden. Haar onderzoeksinteresses zijn burger- en overheidsparticipatie, sociaal-ondernemerschap, maatschappelijke impact, gebiedsontwikkeling en interculturele diversiteit.

Marijke Sniekers

Marijke Sniekers is onderzoeker bij Neimed en bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Ze werkt daarnaast als docent bij de opleiding social work van Zuyd Hogeschool. Marijke Sniekers heeft een Master in culturele antropologie en is PhD student bij Radboud Gender & Diversity Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar expertise ligt op het gebied van gender en agency, intersectionaliteit, en intercultureel sociaal werk. Het promotieonderzoek van Marijke Sniekers richt zich op agency van jonge moeders in Parkstad in de combinatie van moederschap, opleiding en/of werk en vrijetijdsbesteding, en op sociaaleconomische structuren, verwachtingen en normen die jonge moeders ervaren.

Maurice Hermans

Maurice Hermans heeft een Master in Comparative European Social Work en is als part-time onderzoeker verbonden aan Neimed. Hij doet onderzoek naar de ontgroeiende stad, met een focus op de sociaal-culturele implicaties van kleiner groeien. In 2008 publiceerde hij het Krimpmanifest, een pleidooi voor een meer positieve houding jegens krimpende steden. Vanaf 2009 organiseerde hij tien edities van de Neimed Krimplezing. Zijn eerste boek De Antistad verscheen in 2016 bij Nai010 uitgevers. Ook leverde Maurice Hermans bijdragen aan de Neimed publicaties ‘Zwischenstadt Parkstad’, ‘Nieuw Vocabulaire’, ‘Reallabor’, ‘Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad’ en ‘Nieuwkomers’.

Inge Hooijen

Inge Hooijen heeft een Master in Comparative European Social Studies van de London Metropolitan University en Zuyd Hogeschool en een Research Master in Sociologie en Demografie behaald aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Inge Hooijen is momenteel bezig met haar promotieonderzoek bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de faculteit Business & Economics (SBE) aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op het aantrekken en behouden van menselijk kapitaal in (demografisch veranderende) regio's. Haar onderzoeksinteresses zijn demografische veranderingen, migratie (studenten en recent afgestudeerden), woonvoorkeuren en geografische psychologie.

Jop Vermeesch

Jop Vermeesch is in 2019 gestart als ‘stadsbrooker’ van het Stadslab Heerlen. Het stadslab is een project in samenwerking met gemeente Heerlen, Provincie Limburg, SuNse en Neimed. Het project ondersteunt burgerinitiatieven die gericht zijn op sociaal ondernemerschap, jongeren, talentontwikkeling, met als doel bij de burger eigenaarschap te creëren over het centrum van Heerlen. Als stadsbrooker zoekt Jop naar verbindingen binnen de gemeente, ondernemers en andere instellingen. Daarnaast werkt Jop als trainer/coach bij zijn eigen dansstudio HFC en geeft hij subsidie advies voor Urban artiesten en projecten als zijnde matchmaker cultuur.

Veronique Tumini

Veronique Tumini is 4e jaars studente aan Zuyd Hogeschool, opleiding Communication & Multimedia Design. Momenteel is ze bij Neimed bezig met haar afstudeerproject voor Stadslab Heerlen. Met haar creatieve kijk probeert ze op een unieke manier het Stadslab en de doelen van Stadslab te communiceren naar de doelgroep. Naast haar studie/afstudeerproject werkt Veronique bij een communicatiebureau waar ze zich voornamelijk bezighoudt met Social Media.

 

Ilse Schrijver

Ilse Schrijver is als projectmanager/onderzoeker werkzaam bij Neimed. Zij richt zich hierbij op thema’s als employability, ondernemerschap, freelancers, arbeidsmarkt en human resource management. Ilse houdt zich inhoudelijk bezig met de invloed van instituties op de employability van medewerkers en ondernemers en meer specifiek freelancers. Verder is Ilse projectmanager bij het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en mede-eigenaar van Kleynenborgh, instituut voor ondernemerschap. Ilse Schrijver studeerde bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is altijd actief bezig geweest met nieuwe kennis verkrijgen en verspreiden. Momenteel werkt ze aan haar promotievoorstel met als titel ‘Employability among independent professionals.’

Saskia Bisschops

Saskia Bisschops heeft een Master in Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit behaald en doet op dit moment haar promotieonderzoek bij de vakgroep Environmental Science van de Open Universiteit. Het onderzoek is gericht op de rol van burgerinitiatieven in ruimtelijke ordening in Nederland. Centraal staat de vraag of en hoe de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in Nederland wordt geïmplementeerd, burgers en andere belanghebbenden nieuwe en betere mogelijkheden gaat bieden om te participeren in besluiten en projecten die hun leefomgeving raken. Voor Neimed is Saskia betrokken geweest bij het Stadslab Heerlen en doet zij op dit moment (ex ante) onderzoek naar de grensoverschrijdende effecten van de Nationale Omgevingsvisie als onderdeel van de nieuwe wet.

Foto's: Jan Merks