Zonnig na-Zomeren

17 aug 2017
  • Wonen
  • Werken
  • Mobiliteit
  • Leefbaarheid

Met onze feestelijke opening* van het festival Randland en een dubbele opening van het vertrouwde Cultura Nova maken we ook vanuit Neimed een vliegende start van een ‘hete’ nazomer. En dan staat er ook nog het tweedaagse 'Festival van de Toekomst' op de kalender voor medio september, waaraan vrijwel alle medewerkers van Neimed een inhoudelijke bijdrage zullen leveren.

Het worden ongetwijfeld stuk voor stuk, en in de onderlinge samenhang elkaar versterkende, boeiende evenementen en bij voorbaat ‘zonnig’ ook, als de voortekenen niet bedriegen.

Door intensieve betrokkenheid bij de organisatie en de programmering van deze evenementen kunnen we als Neimed onze kennis optimaal uitdragen, zowel binnen meer bestuurlijke- als in maatschappelijke en culturele context.

Zo is er in het kader van Festival Randland veel aandacht voor de Gebrookerbos burgerinitiatieven, onder andere in de Randland expositie in museum SCHUNCK*. ‘Randland’ is een vooralsnog eenmalig festival dat Neimed samen met ‘cultuurwarenhuis’ SCHUNCK* en Cultura Nova organiseert in de periode tot medio november. De naam ‘Randland’ is zorgvuldig gekozen en komt voort uit Neimed onderzoek (Rooilijn, nov. 2015).

Tijdens het meer overheids- en lokale bestuurder gerichte landelijke ‘Festival van de Toekomst’ verzorgen de experts van Neimed drie themasessies waarin we met name vraagstukken rond onderwijsontwikkeling en effectieve strategieën voor sociale vernieuwing zullen uitdiepen met groepen externe experts en (andere) congresdeelnemers uit het hele land.

En dan is er natuurlijk nog onze jaarlijkse Neimed krimplezing. De 9e editie alweer en wel op 15 september a.s.. Onze krimplezing 2017 is dit jaar welbewust geplaatst op de verbindingsas van de genoemde drie nazomerse evenementen. De Neimed Krimplezing 2017 als een (ver)knooppunt, zowel programmatisch als inhoudelijk. Wat gebeurt er allemaal in -en met onze regio? Niet alleen met het oog op deze zomerse evenementen, maar vooral in de zin van wat zijn de wenselijke en kansrijke scenario’s voor de komende jaren en voor de nog verdere toekomst.

Ik ben zeer benieuwd, nieuwsgierig en ook hoopvol wat dit nazomeren niet alleen Neimed en alle partners gaat brengen, maar vooral ook voor de toekomst van deze stadsregio gaat opleveren.
Komt dat zien! En vooral: Doe mee.

*donderdag 17 augustus jl.

Naar blog overzicht