Weeffout ?

27 aug 2013
  • Wonen
  • Werken
  • Mobiliteit
  • Leefbaarheid

Detroit ging recent failliet. Misschien wel de meest gekrompen stad ter wereld.
Hoe moeten we dat duiden?

Als de overheid en de klassieke markteconomie ergens afwezig zijn, dan is dat wel in Detroit, misschien wel de meest gekrompen stad ter wereld.  Na het ineenstorten van de auto-industrie en de ontvolking van het centrum ontstond er een soort niemandsland: leegstaande gebouwen, dichtgespijkerde kantoren, vervallen fabrieken en straten vol onkruid en gaten – alles indringend gedocumenteerd ‘Requiem for Detroit – a documentary about the deacy and industrial collapse of America’s fourth largest city’ (Temple 2010).  Maar Detroit heeft in datzelfde centrum ook een andere kant: initiatieven van mensen, die er nog steeds wonen en die van onderop bouwen aan een nieuw Detroit. Zonder overheid, zonder de klassieke markt, maar met eigen initiatief op het gebied van nieuwe economie en het regelen van de onderlinge verhoudingen: de gekrompen binnenstad als motor van burgerinitiatieven. Waar de markt niet langer functioneert en de overheid afwezig is, is er nog altijd wel leven en samenleven, kortom: een civil society. Zo ontstond er bij voorbeeld Detroit Lives, een club van jonge creatieve mensen die met onconventionele middelen het verhaal van Detroit vertellen en zo proberen een andere perceptie van de stad neer te zetten. Inmiddels werken er in Detroit Lives zo’n twintig mensen samen, gespecialiseerd in video, design en creatieve consult. Of neem de Yes Farm, waarin kunst en stadslandbouw met elkaar verenigd worden en nieuwe strategieën bedacht worden om duurzaam gebruik van materialen en zichzelf bedruipende ruileconomieën te combineren met het creatieve omgaan met mens en omgeving.  

Detroit ging recent failliet. Hoe moeten we dat duiden? Als een weeffout van een op zich goed functionerende neo-liberale markteconomie, of als een eerste aankondiging van het faillissement van die neo-liberale markteconomie? Anders gezegd: is krimp een weeffout van het groeiparadigma, of een correctie daarop?

Naar blog overzicht