Maastricht Region: Jasna strona życia

26 feb 2014
  • Wonen

Limburg krimpt niet meer. De Nieuwe Limburgers komen niet uit de Randstad maar uit de nieuwe EU lidstaten, met name uit Polen. Kan regiobranding Zuid-Limburg niet op die ontwikkeling inspelen en een campagne starten in Polen?
Maastricht Region - Jasna strona życia (Bright site of life)!

Limburg krimpt niet meer dankzij de PolenLimburg krimpt niet meer dankzij de Polen

Het CBS presenteerde in augustus 2013 cijfers waaruit bleek dat de bevolkingskrimp van Limburg tot stilstand was gekomen. Onderstaand kaartje geeft weer hoe de Limburgse bevolking zich de afgelopen 20 jaar ontwikkelde. 

CBS stagnatie bevolking Limburg 2013CBS stagnatie bevolking Limburg 2013

Wat zegt ons dit? Groei, krimp en stagnatie manifesteren zich in steeds kortere cycli, Lange aaneengesloten periodes van eenzelfde realiteit, behoren tot het verleden. Door globalisering, open grenzen en recente economische crises neemt de onvoorspelbaarheid van demografische ontwikkelingen toe. Terwijl strategie en beleid vaak uitgaan van het gegeven dat we met krimp een nieuwe periode van lineaire ontwikkeling zijn ingegaan. De recente cijfers laten echter zien dat demografische ontwikkeling  autonomer is dan we denken. 

Het begeleidend persbericht van het CBS vermeldde als voornaamste oorzaak de toename van arbeidsmigranten afkomstig uit de Moe-landen, de nieuwe EU lidstaten uit Oost- en Midden-Europa. Niet langer komen ze louter als seizoensarbeider, meer en meer vestigen ze zich permanent. Kwamen er tussen 2002 en 2007 jaarlijks ongeveer 6000 mensen uit het buitenland naar Limburg, in 2012 groeide dit tot bijna 12.000. Met Polen als voornaamste leverancier van Nieuwe Limburgers.

Het tot stilstand brengen van demografische krimp wordt alom met enthousiasme ontvangen. Politici, beleidsmakers beschouwen het als een overwinning. Ook regiobranding Zuid-Limburg schermt ermee dat hun imago campagne een positieve invloed heeft gehad op de demografische ontwikkeling in Limburg.

Polen maakt Nederland rijkerPolen maakt Nederland rijker

Waren zij nu actief geweest in Polen en andere Moe-landen zou hun claim wellicht te begrijpen zijn geweest. De realiteit is echter dat bijna niemand de Polen zag aankomen, ook regiobranding zuid-limburg niet. Hun campagne was en is primair gericht Randstedelingen te overtuigen naar Zuid-Limburg te komen. 

Mijn bescheiden pleidooi zou zijn een campagne in Polen en omstreken te starten. Laat radiospotjes in het Pools vertalen. Reserveer alvast paginagrote advertenties in de Dziennik Polski of de Gazeta Poznan. Overweeg ook eens de Tour de Pologne te sponsoren. Of misschien de World Games in Wroclaw in 2017. Produceer tenslotte een Poolse vertaling van de alles wijst op Zuid-Limburg video met als titel:

Wszystko wskazuje na południowo-limburg

 

Naar blog overzicht