Krimpregio’s: labs voor Nederland

15 okt 2013
  • Wonen
  • Werken
  • Leefbaarheid

Op woensdag 9 oktober vond de landelijke krimpconferentie in Amersfoort plaats. Onder andere ging het over bekende aan krimp gerelateerde thema’s als onderwijs, zorg en leegstand.

Op woensdag 9 oktober vond de landelijke krimpconferentie in Amersfoort plaats. Onder andere ging het over bekende aan krimp gerelateerde thema’s als onderwijs, zorg en leegstand. Bij het onderwijs ging het vooral over het wel of niet sluiten van scholen en de discussie over beschikbaarheid – openhouden koste wat kost – of bereikbaarheid – herverdelen dus. Bij zorg stond de creativiteit van de actieve burger centraal en bij leegstand de vraag hoe we tot alternatieve invulling van leegstaand vastgoed kunnen komen.

Gaande de discussies werd het me steeds meer duidelijk, dat de in krimpregio’s opdoemende vraagstukken en de aldaar ontwikkelde oplossingen ook elders toepasbaar zijn en eigenlijk een nationaal karakter hebben. Immers, ook groeiprovincies – Utrecht – moeten scholen sluiten vanwege de ontgroening. En de Wmo doet een beroep op de actieve, verantwoordelijke burger - eigenkracht en informele steunnetwerken; maar de Wmo is wel een nationale wet, geen aan krimp verbonden regeling. Tenslotte heeft ook de door secularisering ontstane leegstand van kerken weinig met krimp te maken, terwijl krimpgebieden al geruime tijd geconfronteerd zijn met leegstand. Het zijn kortom nationale vraagstukken, waarbij men voor de beantwoording ervan te rade gaat bij krimpregio’s, waar de betreffende onderwerpen al langer bestaan en waar meer ervaring bestaat in mogelijke oplossingsrichtingen.

Kortom: krimpregio’s als lab voor nationale vraagstukken!! 

Naar blog overzicht