Employability in de Champions League van de innovatie

14 mei 2019

‘Wat je voor alle ambities van de Provincie Limburg en van de regio’s op de arbeidsmarkt nodig hebt, zijn mensen die competent zijn en dat in de toekomst ook blijven. De kwalificaties van de mensen zijn immers van doorslaggevende betekenis om regionale ambities ook daadwerkelijk mogelijk te maken.’

Foto: iStockIn mijn vakgebied zeggen we dan dat de professionals ‘employabel’ moeten zijn en blijven. Dat geldt op alle niveaus. Op de campussen van Brightlands zie je dat het doorgaans om hoogopgeleide mensen gaat. Daar kan niemand zich permitteren stil te staan, want in een innovatieve omgeving als Brightlands gaat alles sowieso sneller en er verandert bovendien veel meer dan op een – laten we zeggen – ‘gemiddelde’ plek.  Nieuwe kennis en vaardigheden maken het verschil in deze Champions League van de innovatie. In zo’n omgeving kan geen bedrijf het zich veroorloven om niet aan employability van medewerkers te werken. Dat gaat tegenwoordig echt wel dieper dan voorheen: toen werd er vaak een budget voor bijscholing gereserveerd en dat liep dan via de HR- of personeelsafdeling. Af en toe weer in de schoolbanken en dat was het dan. Tegenwoordig is ontwikkeling van medewerkers veel meer onderdeel van het integrale bedrijfsproces en niet langer een onderwerp van HR alleen, maar van werknemers en management als geheel. Het lerend vermogen optimaal benutten en de kernkwaliteiten verbeteren, zijn deel van het primaire proces geworden. Binnen het bedrijf zélf, binnen de context van bedrijfsprocessen, want dáár is waar het gebeurt. Dat is nodig, want je wilt voorop blijven lopen. Gewoon meedoen is te weinig om de slag met mondiale concurrentie te kunnen winnen. Je moet die voortrekkersrol willen en blijven spelen.

"Ik snap zeker dat mensen zich er soms zorgen om maken dat robots het straks helemaal overnemen, maar dat zal mijns inziens niet gebeuren."

De impact van de technologische ontwikkelingen is in een omgeving als Brightlands natuurlijk groot, maar het speelt op alle niveaus en in alle sectoren een rol van betekenis. Dan denk je natuurlijk aan robotisering in de industrie en toepassing van robots in de zorg. Of aan een app die via sensoren schoonmakers aangeeft welke volgorde van schoonmaken het meest effectief is. Waar het op aankomt, is dat medewerkers op alle niveaus samen met die technologie moeten leren samenwerken, ofwel in wisselwerking met technologie tot resultaten moeten komen. De algoritmen of de robot gaan steeds meer het voorspelbare en repeterende werk overnemen; de mensen zijn er voor de onverwachte zaken en voor het onderhoud van al die technologie. Mooi voorbeeld hiervan is de manier waarop bij VDL mensen in samenwerking met technologie auto’s produceren. Ik snap zeker dat mensen zich er soms zorgen om maken dat robots het straks helemaal overnemen, maar dat zal mijns inziens niet gebeuren: een heel groot deel van de werkelijkheid is immers het onvoorspelbare, het creatieve en het innovatieve. Om bij Brightlands te blijven: juist innovatie is niet voorspelbaar, het is helemaal nieuw, want het is nog nooit gedaan. Dat is dus alles behalve voorspelbaar en repetatief.

Ik ben blij en ook wel trots dat mijn organisatie, Zuyd Hogeschool, een key-partner van Brightlands is. Studenten ontwikkelen op enkele campussen nieuwe initiatieven en leveren een bijdrage aan het vormgeven van het Limburg van de toekomst én aan hun eigen toekomstmogelijkheden in deze prachtige provincie. Het mag dan ook geen eenmalig experiment zijn, maar alle partners moeten elkaar als stakeholders blijven vinden en blijven investeren in die innovatieve samenwerking met employabele mensen op alle niveaus.’

Deze column is in mei verschenen op de website van Brightlands.

Naar blog overzicht