De voelbaarheid van het Stadslab

19 mrt 2020

‘Maak het Stadslab zichtbaar in een infographic’. Het opstellen van een lijst van cijfers en weetjes van de afgelopen 7 maanden leek een opgave, totdat we de ‘schwung’ te pakken hadden. Er is veel gebeurd in die maanden. Van regenachtige Europese meetings in Wales[1], tot een workshop Social Entrepreneurship in de -toen- snikhete Stadstuin, van de 280 koppen koffie drinken met initiatiefnemers tot het binnenhalen van 25.000 euro bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Foto: pixabayTransitie

Maar dit zijn feiten. Cijfers. Meetbare resultaten. Want resultaten: dat willen we zien. Echter, we weten van de klassieke manier van stadsontwikkeling inmiddels dat deze niet meer houdbaar is. Er moet dus gezocht worden naar andere en innovatieve manieren om deze transformatie te realiseren. Daarvoor is durf, lef en ruimte (letterlijk en figuurlijk) om te experimenteren nodig. En misschien wel iets anders dan de meetbare resultaten. We moeten niet meer doen wat we altijd deden, we moeten écht dingen anders gaan doen. ‘Diepe verandering vergt verdieping en tijd, waardoor je de tijd vergeet’, schrijft J. Rotmans in zijn boek De Omwenteling.

Verdieping, inspiratie en creativiteit vind je door tijd te nemen om na te denken. Tijd te nemen om ruimte te maken in je hoofd. En dan ineens zíe je het: dat is het moment van Kairos, de Griekse god van het juiste moment.

Wat voelen we?

Als Stadslab hebben we de opdracht om van onderop initiatieven te ondersteunen die waarde toevoegen aan de stad, en dan gaat het niet (alleen) over economische waarde. Wat de rode draad in de stad is, is de energie die overal in de stad voelbaar, merkbaar en zichtbaar is. Wij zijn inmiddels overtuigd dat de enige manier om deze energie te vangen is, om met aandacht te luisteren naar ideeën. Die zijn er namelijk in overvloed in de stad. De moeilijkheid zit hem in de complexiteit van het proces van idee naar uitvoering. Een duwtje, een linkje of een kopje koffie is nodig om op al die fronten te kunnen schakelen. Dat is wat onze Brooker Jop doet.

Stadslab voor een Dag

Wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt is een initiatiefnemer die na een workshop zei: ‘ik heb altijd gedacht dat ik de enige was, maar hier zitten allemaal mensen die ook zo zijn!’

De energie van de stad kwam ook duidelijk naar voren tijdens het Stadslab voor een Dag. Het was voelbaar in de zaal: het ging niet over scheve stoeptegels of hondenpoep: het ging over wat de stadmakers denken dat nodig is om te stad (nog) beter te maken. Leefbaar, dynamisch, met durf en lef. Samen en gelijkwaardig. Met erkenning en waardering. Het meest opvallende was dat geld niet het issue is: potjes en budgetten genoeg. Waar vooral behoefte aan was? Ondersteuning van mensen die de weg wijzen (naar die potjes en budgetten), die kunnen verbinden, en die op maat een vraag kunnen beantwoorden. Uiteindelijk heeft Neimed de input ingebracht in de Cityboost van het VSB-fonds, met als resultaat een donatie van 1 miljoen euro!

Maak het zichtbaar. Of voelbaar?

Dan komt de vraag: maak eens zichtbaar wat het Stadslab eigenlijk heeft gedaan die afgelopen maanden? Aangezien we geen website, geen informatiebalie en geen visitekaartje hebben, is het soms moeilijk te geloven dat Stadslab Heerlen echt bestaat (deze vraag wordt aan de lopende band gesteld, en (b)lijkt een generatie-afhankelijke vraag). Onze focus ligt niet bij het constant aandacht genereren voor wat we doen; we DOEN het gewoon. We zijn daar waar het gebeurt: we hebben Whatsapp, een telefoon, e-mail, Linked-In, Facebook en Instagram. Dus misschien is de vraag om het Stadslab zichtbaar te maken niet de juiste. Misschien is de juiste vraag wel: maak voelbaar wat Stadslab Heerlen doet.

Juist in deze vreemde tijd, waarin we door een virus genoodzaakt zijn alle bovenstaande communicatiemiddelen ten volle te gebruiken (behalve de koffie dus…), is het voor het Stadslab een uitdaging. Wat gebeurt er in de stad? Wat kunnen we samen doen, voor de ouderen maar ook voor de ondernemers? Welke ruimte en tijd hebben we om (virtueel) met elkaar te denken over de stad? En hoe kunnen we samen die ideeën uitwerken?

Dus ondanks de omstandigheden wil ik juist nu de volgende oproep doen: voel de stad, hoor de initiatiefnemers, zie de dynamiek, proef de koffie (thuis), en ruik de kansen!

Bronnen:

Naar blog overzicht