Creativiteit, de maakindustrie en het Randland

21 dec 2015

Creativiteit heeft ruimte nodig. Dat lijkt in tegenspraak te zijn met de creativiteit die ontstaat door agglomeratievoordelen, waarvoor je immers met zoveel mogelijk mensen op een kluitje moet zitten. Amsterdam is mede daarom binnen Nederland bij uitstek de stad waar veel creatievelingen nieuwe concepten en denkbeelden ontwikkelen, voor kunst, media, design en communicatie. Creativiteit door massa en diversiteit leidt hier tot veel interacties, bijbehorende dynamiek en nieuwe trends. De benodigde ruimte heeft hier betrekking op de geestelijke ruimte, die ontstaat door de vrijheid van een ieder om zich zonder veel remmingen en inperkingen te kunnen en mogen uiten.

Maar ruimte in fysieke zin bevordert de creativiteit eveneens. Ruimte die we vinden op het platteland en op de hei. Of meer algemeen in gebieden die landelijk noch stedelijk zijn. Dat is het Randland, als tegenhanger van de Randstad, zoals dat in het laatste nummer van het tijdschrift Rooilijn is beschreven.

Kijken we nu eens naar waar we ons geld mee verdienen in Nederland. Dan wordt de maakindustrie vaak geroemd, omdat ze een grote bijdrage levert aan de export en de economische groei. Om op de doorgaans internationale en sterk competitieve markten van de maakindustrie te kunnen produceren en groeien, moet je creatief zijn. De 100 beste b-2-b bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse maakindustrie zijn door het blad Management Team op een rijtje gezet. En wat blijkt? Een groot deel van het Randland doet mee in deze lijst. Met name langs de Oostgrens van Nederland vinden we top-100 bedrijven. Binnen de Randstad blijken juist Amsterdam en de hele provincie Noord-Holland achter te lopen als vestigingsplaats voor de maakindustrie. Randlanden als Oost-Groningen, Twente, de Achterhoek en Noord-Limburg zijn uitstekend vertegenwoordigd. Vooral als men in ogenschouw neemt dat daar in totaal veel minder bedrijven zijn gevestigd dan in de Randstad. Het heet immers niet voor niets het Randland. Veel fysieke ruimte, maar creatief benut door veelbelovende industriële hot spots.

Bron: www.vanmeernaarbeter.nl/blog

Foto: wikipedia

Naar blog overzicht