Biodiversiteit in Parkstad?

11 okt 2018
  • Wonen
  • Leefbaarheid

‘Maastricht is Walhalla voor natuurliefhebbers’, kopte 1Limburg op dierendag. Maastricht voert de Limburgse ranglijst aan met 2.555 meldingen van verschillende dier- en plantensoorten waarmee de provinciehoofdstad de grootste biodiversiteit van Limburg heeft. Als inwoner van Kerkrade én natuurliefhebber ben ik benieuwd naar de ‘score’ van mijn stad en dat blijkt een teleurstellende 210e plek te zijn, namelijk 857 meldingen.

Foto: pixabay.comEen interessant artikel en bijbehorend overzicht toont het aantal meldingen van in het wild gespotte dieren en planten. Als ik naar Limburg kijk, dan valt me op dat bijna alle parkstadgemeenten een minder grote biodiversiteit hebben. Bíjna alle, want Heerlen scoort opvallend goed ten opzichte van de omliggende gemeenten: in totaal 1757 verschillende soorten zijn hier waargenomen waarmee de stad op de 11e plek van Limburg staat (60e plek van Nederland).

Dat in urban stad Heerlen tal van inheemse en uitheemse flora en fauna voorkomen, liet Stefan Cools zien tijdens zijn Cultura Nova excursie ‘Embassy of the Invasive Species’. Ik zou echter verwachten dat Kerkrade met zijn groene Anstelvallei, Brunssum met de Brunssummerheide en Landgraaf met beekdal Strijthagen toch minstens evenveel biodiversiteit kent als Heerlen. Worden in deze steden misschien meer bestrijdingsmiddelen gebruikt die ongunstig zijn voor flora en fauna? Meer bomen gekapt? Is er meer geluidshinder? En misschien moeten we het niet alleen in de openbare ruimte maar ook letterlijk 'dichterbij huis' zoeken, namelijk in onze tuinen. Wie weet kent Heerlen meer ‘groene voor- en achtertuintjes’ dan Landgraaf, Brunssum en Kerkrade? Beklinkerde tuinen zijn immers minder aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Het aantal meldingen in Heerlen is de afgelopen jaren toegenomen. In 2011 werden in de stad 956 verschillende planten- en dierensoorten gemeld en dit jaar dus 1757 soorten. Oké, het aantal waarnemers nam ook licht toe (199 in 2011 en 284 in 2018) maar niet in die mate om deze groei te verklaren denk ik. Wat doet Heerlen waar de andere parkstadgemeenten een voorbeeld aan kunnen nemen? Ik zou bijna willen zeggen: ‘Is hier sprake van een ‘Gebrookerbos’ effect?’ Burgerinitiatieven in Heerlen-Noord geven de stadsnatuur een flinke boost door op braakliggende terreinen bomen te planten, een vergeten-groententuin aan te leggen, een permacultuur-proeftuin te starten, fruit- en smulhagen te planten, een bijenpaviljoen en noem maar op. En het aantal initiatieven neemt nog steeds toe dus wie weet streeft Heerlen ‘natuurliefhebber-walhalla’ Maastricht over een paar jaar wel voorbij…

Terug naar mijn eigen stad. Het aanleggen van de buitenring heeft helaas veel ‘stilte’ gebieden in Kerkrade minder stil gemaakt. De buitenring is in veel mooie wandelgebieden te horen waar het voorheen relatief stil was. En van lawaai is bekend dat het de biodiversiteit in een gebied kan aantasten. In Beek zijn dit jaar slechts 317 planten- en dierensoorten gespot -verreweg het laagste aantal van heel Limburg- het is denk ik niet toevallig dat hier een vliegveld ligt?

Ik hoop in ieder geval dat het groen dat er nog is in mijn stad, groen blijft én uitgebreid wordt. Zodat de biodiversiteit toeneemt. Meer bomen, meer buurt(moes)tuintjes en bijenhotels, minder snoeien van bermen, minder beklinkerde tuinen. Kortom, méér groen in onze stad!

Naar blog overzicht