10e Neimed Krimplezing: Nieuwkomers

De 10e editie van de Neimed Krimplezing vond plaats op 28 augustus 2018 op diverse plekken in de binnenstad van Heerlen. Met lezingen, de opening van Stadslab Heerlen, 'Embassy of the invasive species', 'De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer en de voorstelling Antifest van PANDA'.

Neimed Krimplezing: Welkom in de ontgroeiende stad

Het herzien van het clichébeeld dat groei per definitie goed is, is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met Agenda Antistad - een ontwikkelagenda voor steden zonder groei - pleit Maurice Hermans, onderzoeker bij Neimed, voor een open houding jegens het andere en anderen. Dit is noodzakelijk omdat dit nieuwe stedelijke dynamiek teweegbrengt en toekomst biedt aan de ontgroeiende stad. Joop de Kraker, hoogleraar bij Universiteit Maastricht en universitair hoofddocent bij de Open Universiteit, verzorgde een lezing over 'Het verschijnsel Stadslab’. Verder waren er bijdragen van Wim Didderen, Maja Ročak en Jonne Thomassen.

Stadslab Heerlen

In het kader van het bidboek ‘Urban Heerlen’ en de sociale agenda van de Provincie Limburg is op initiatief van Neimed gesproken over ontwerpen voor een Stadslab Heerlen. Samen met IBA Parkstad en verschillende culturele en creatieve partijen is een Heerlense invulling van dit initiatief vormgegeven. Immers stadslabs zijn ‘hot’ maar wat past bij de Heerlense vraagstukken en uitdagingen? Hoe kan er een podium om te reflecteren gevonden worden waar ook ruimte is voor micro-initiatieven van bewoners en gebruikers van de stad? En hoe kunnen de goede lessen die we geleerd hebben in de Gebrookerbosmethode in Heerlen-Noord ingezet worden in de binnenstad?

Embassy of the invasive species │ Over Nieuwkomers in de natuur

Illustratie: Stefan CoolsDe grens tussen tuin en 'wilde' natuur is niet zo hard als wij soms denken. Een goed voorbeeld zijn de vele soorten die al 'ontsnapt' zijn. Denk aan Japanse Duizendknoop en de Halsbandparkiet. Bezoekers van Cultura Nova en bewoners werden uitgenodigd om de stad(snatuur) op een ander manier te bekijken. Zo ontstond een gesprek over nieuwkomers en wat zij ons brengen. De interactieve installatie 'Embassy of the invasive species' van Stefan Cools bestond uit een installatie in Park Urbana die tijdens de Neimed Krimplezing werd bezocht en een dagelijkse expeditie onder begeleiding van Stefan Cools rondom het centrale hart van Cultura Nova.

De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer│ Waarnemingen uit de Werkelijkheid en de Onwerkelijkheid

Presentatie door O.C. Hooymeijer over de ‘Wondere Vogelwereld’. De kunstenaar neemt de bezoeker mee in zijn wereld. Een wereld waarin alles draait om vogels en kunst en waarin werkelijkheid en fantasie vaak niet meer te onderscheiden zijn. In zijn wondere wereld geldt het motto 'het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn.' Tijdens de Neimed krimplezing maakte de bezoeker kennis met de kunstenaar en zijn creaties: de niet-bestaande vogels. O.C. Hooymeijer publiceerde onder meer ‘De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa’, een ironische en vrolijke gids vol verzonnen vogels, tekeningen, wetenswaardigheden en vogelwijsheden.Illustratie: O.C. Hooymeijer

Antifest │ Poëtische theaterperformance

Stadsdichter Merlijn Huntjens en theatermaker Nina Willems van collectief PANDA hebben samen met grafisch vormgever Guus Prevoo, Heerlen en haar inwoners binnenstebuiten gekeerd. Dat heeft geleid tot de publicatie ‘Antifestmodel’. Speciaal voor de presentatie van dit Antifest maakte het Heerlense collectief een theatrale performance.

Het onderzoek van PANDA naar alle identiteiten die Heerlen in de loop van de tijd heeft gehad, vindt zijn oorsprong tijdens het in 2017 gehouden Randland festival over creatieve makers en stedelijke ontwikkeling. In dat jaar ging SCHUNCK* samen met burgers, kunstenaars, Cultura Nova, Neimed en IBA Parkstad op zoek naar de kracht van het Randland en specifiek van Parkstad.

Neimed Krimplezing geeft een impuls aan nieuw denken over de transitie van Parkstad door een thematische verbinding aan te gaan van wetenschap met kunst, theater en culinair. Al jarenlang een succesvolle formule in samenwerking met festival Cultura Nova.